Įeiti
Publikuota: 2014.05.19. Atnaujinta: 2020.04.27

Energijos ištekliai


Lietuvos Respublikos įstatymai​

​​ 1. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

​1. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025;
2. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai   

​1. Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182;
2. Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-255.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

​1. Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-744;
2. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759;
3. Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-873.