Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.10.14

Darbo užmokestis


2019 m. III ketv. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius ir nustatytasis (paskirtasis, iki mokesčių) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 Darbuotojų skaičius 2019 m.  III ketv.2019 m. III ketv.
Tarybos pirmininkas15955,80
Tarybos pirmininko pavaduotojas25658,01
Tarybos narys15360,22
Departamento direktorius23377,00
Administracijos direktorius13218,32
Vyriausiasis patarėjas23068,09
Departamento skyriaus vedėjas72640,14
Savarankiško skyriaus vedėjas102524,75
Patarėjas 282234,77
Vyr. specialistas781600,65
Vyresn. specialistas331483,83
Specialistas51320,72

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalį nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos jungimo būdu prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, įstaigos pavadinimas tapo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

2018 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius ir nustatytasis (paskirtasis, iki mokesčių) vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 Darbuotojų skaičius
2018 m. 
2018 m., Eur
Komisijos pirmininkas12917,58
Komisijos pirmininko pavaduotojas12663,88
Komisijos narys32625,82
Departamento direktorius22280,84
Administracijos direktorius11966,44
Vyriausiasis patarėjas21947,51
Savarankiško skyriaus vedėjas61785,21
Departamento skyriaus vedėjas81691,55
Patarėjas 171488,49
Vyr. specialistas341204,49
Vyresn. specialistas161066,6


*****

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui ir pasikeitus pareigybių pareiginių algų koeficientams, nuo kurių skaičiuojamas valstybės tarnybos stažas, padidėjo vidutinis darbo užmokestis.                                                                                                                                               

Taip pat 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams.