Įeiti
Publikuota: 2016.11.07. Atnaujinta: 2020.03.02

Darbuotojų komandiruotės


Data, vieta​Komandiruojamas darbuotojas/-ai (pareigos, vardas, pavardė)Renginys Išlaidos​ (Eur)
Rezultatai
​2020 m. 
kovo 2–5 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Tarybos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas
​CEER specializuoti mokymai, susiję su Europos švarios energijos paketo ir Europos žaliojo kurso įgyvendinimo teisiniais aspektais.

​2020 m. vasario 17–19 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyriausiiasis specialistas Karolis Demšė
​CEER specializuoti mokymai, susijuę su elektros ir gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinklų tarifais.
​2020 m. vasario 12–14 d.
Florencija,
Italijos Respublika
​Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Diana Petronienė;
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
​Florencijos reguliuotojų mokyklos (angl. Florence School of Regulation, FSR) kartu su Europos vandens reguliuotojų asociacija (angl. European Water Regulators, WAREG) organizuojamas seminaras, susijęs su vandens sektoriaus tarifų reguliavimu bei investavimo į infrastruktūrą poreikiu Europoje.

2020 m. vasario 11–12 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​87-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės, 151-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės ir 34-asis Visų reguliuotojų (ARAWG) susitikimai.
​2020 m. vasario 9–14 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė;
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresnysis specialistas Radoslavas Grigelis
Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojami mokymai „Ekonominio reguliavimo principai ir elektros energijos tarifai“.

​2020 m. vasario 5 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.

​2020 m. vasario 4–7 d.
Liubliana;
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) organizuojamas susitikimas dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintas gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo.

​2020 m. sausio 29–31 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininkė Inga Žilienė;
​Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​Baltijos nacionalinių reguliuotojų (NRA) ir Europos Komisijos bei BEMIP HLG susitikimai.
Dalyvauta susitikimuose.
​2020 m. sausio 21–24 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai bei CEER metinė konferencija „Europos žaliasis kursas ir dekarbonizacija“.
​Dalyvauta susitikimuose ir konferencijoje.
​2020 m. sausio 17 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
​Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuotojų tarybos atstovų ir Nord Pool AS ekspertų darbo grupės dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo susitikimas.
Dalyvauta susitikime.
​2020 m. sausio 14–16 d.
Atėnai,
Graikijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​IRB darbo grupės periodinis susitikimas.
Dalyvauta susitikime.
​2020 m. sausio 12–14 d.
Paryžius,
Prancūzijos Respublika
​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė
​Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) organizuojama pasaulinė konferencija „Inovacijų skatinimas ir įgyvendinimas“.
Dalyvauta konferencijoje.
​2020 m. sausio 8–11 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​86-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės, 150-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės, 33-iasis Visų reguliuotojų (ARAWG) ir 58-asis Skirstymo darbo grupės (DS WG) susitikimai.
Dalyvauta susitikimuose.
​2019 m. gruodžio 18–19 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​BEMIP HLG susitikimas dėl elektros tinklų Sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimo.
Dalyvauta susitikime.
​2019 m. gruodžio 16–18 d.
Svinouiscis,
Lenkijos Respublika
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
​Ketvirtasis Rytų Partnerystės regioninio tinklo SGD grupės renginys (angl. 4th Eastern Partnership regional sub-sectoral networking group on LNG markets).
Dalyvauta renginyje.
​2019 m. gruodžio 10–12 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė;
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
Dalyvauta susitikimuose.
​2019 m. gruodžio 4–7 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
​ERRA Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikimas.

Dalyvauta susitikime, pristatytas pranešimas „2019 m. metų vartotojų teisių apsaugos naujienos energetikos sektoriuje Lietuvoje“.
​2019 m. gruodžio 2–4 d.
Roma,
Italijos Respublika
​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė;
​Šilumos ir vandens departamento vyriausiasis patarėjas Dalius Krinickas
​20-asis Europos vandens reguliuotojų (WAREG) forumas ir 1-asis Europos vandens reguliuotojų forumas dėl vandentvarkos viešųjų paslaugų.
​1654,38
Dalyvauta forume.
​2019 m. gruodžio 2 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​96,00
Dalyvauta susitikime.
​2019 m. lapkričio 24–26 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
​Dujų komiteto posėdis (angl. Informal Gas Committee Meeting).
​580,46
Dalyvauta posėdyje.
​2019 m. 
lapkričio 18–20 d.
Viena,
Austrijos Respublika
​​Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​85-ajame Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės ir 149-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės susitikimai.
​557,61
Dalyvauta susitikimuose.
​2019 m. lapkričio 5–6 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Šilumos ir vandens departamento vyriausiasis patarėjas Dalius Krinickas
​Europos vandens reguliuotojų institucijos atliekų reguliuotojų pogrupio susitikimas su Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovais.
​606,96
Dalyvauta susitikime.
​2019 m. lapkričio 4–6 d.
Paryžius,
Prancūzijos Respublika
​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė;
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) tryliktasis Ekonominių reguliuotojų tinklo (angl.  Network of Economic Regulators – NER) susitikimas.
​1764,24
Dalyvauta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) tryliktajame Ekonominių reguliuotojų tinklo (angl.  Network of Economic Regulators – NER) susitikime ir išklausyta susitikimo informacija.
​2019 m. spalio 28–29 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​84-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) gamtinių dujų darbo grupės susitikimas.
​616,09
Dalyvauta ​84-ajame Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) gamtinių dujų darbo grupės susitikime.
2019 m. spalio 22–25 d.
Madridas,
Ispanijos Karalystė
​​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė
​Madrido dujų forumas.
​1252,33
Dalyvauta ​Madrido dujų forume.
​2019 m. spalio 22 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​176,57
Dalyvauta ​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodiniame susitikime.
​2019 m. spalio 21–23 d.
Madridas,
Ispanijos Karalystė

​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​970,58
Dalyvauta Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimuose ir pristatyta pozicija gamtinių dujų ir elektros sektoriaus reguliavimo klausimais.
​2019 m. spalio 15–17 d.
Praha,
Čekijos Respublika
​Tarybos narys Donatas Jasas;
Šilumos ir vandens departamento vyriausiasis patarėjas Dalius Krinickas
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojamas seminaras šilumos reguliavimo klausimais.
​1345,73
Dalyvauta seminare.
​2019 m. spalio 1–2 d.
Klaipėda,
Lietuvos Respublika
​Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys;
Vilniaus teritorinio skyriaus patarėjas Remigijus Vaitiekūnas;
Šiaulių teritorinio skyriaus vyr. specialistas Viktoras Gofmanas
​Darbo užduočių atlikimas.
​323,61
​Atliktos užduotys.
2019 m. rugsėjo 30 d. – 2019 m. spalio 1 d.
Paryžius,
Prancūzijos Respublika
​Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​84-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės ir 148- asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės susitikimai.
​557,07
Dalyvauta 84-ajame Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės ir 148-ajame Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės susitikimuose.
​​​​2019 m. rugsėjo 24–25 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Tarybos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas
​ERRA vadovų susitikimas.
​224,82
Dalyvauta ​ERRA vadovų susitikime.
​2019 m. rugsėjo 23–26 d.
Viena,
Austrijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) seminaras.
​845,11
​Dalyvauta Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) seminare.
​2019 m. rugsėjo 23–26 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Tarybos pirmininkė Inga Žilienė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​1327,94
Dalyvauta ​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimuose.
​2019 m. rugsėjo 2226 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Tarybos narys Donatas Jasas;
Teisės departamento direktorė Vilma Adamavičiūtė;
Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
​ERRA 18-oji metinė energetikos investicijų ir reguliavimo konferencija, Licencijavimo ir Konkurencijos komiteto posėdis, Kainų ir tarifų komiteto posėdis.

​2811,00
​Dalyvauta ​ERRA 18-ojoje metinėje energetikos investicijų ir reguliavimo konferencijoje, Licencijavimo ir Konkurencijos komiteto posėdyje, Kainų ir tarifų komiteto posėdyje.
​2019 m. rugsėjo 2223 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Tarybos pirmininkė Inga Žilienė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) 18-oji metinė energetikos investicijų ir reguliavimo konferencija.
​251,27
Dalyvauta ​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) 18-ojoje metinėje energetikos investicijų ir reguliavimo konferencioje.
​2019 m. rugsėjo 10–14 d.
Dublinas,
Airija
​Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) Vartotojų darbo grupės narių susitikimas ir 11-asis Vartotojų energetikos forumas (angl. 11th Citizens' Energy Forum).
​1189,78
Dalyvauta ​Europos energetikos reguliuotojų tarybos Vartotojų darbo grupės narių susitikime ir 11-ajame Vartotojų energetikos forume.
​2019 m. rugsėjo 8–11 d.
Stirlingas,
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
​Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė;
​Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė;
​Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė;
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys;
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Benoit Bourdon
​Susitikimas su Škotijos vandens sektoriaus reguliuotojo atstovais.
​6493,89
Dalyvauta susitikime su Škotijos vandens sektoriaus reguliuotojo atstovais.
​​2019 m. rugsėjo 4–6 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Tarybos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
​19-osios Vandens reguliuotojų asociacijos (WAREG) Generalinės asamblėjos susitikimas.
​745,46
Dalyvauta ​19-osios Vandens reguliuotojų asociacijos (WAREG) Generalinės asamblėjos susitikime.
​​2019 m. rugsėjo 4–6 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​​Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius
​83-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) elektros energetikos darbo grupės, 30-asis Visų reguliavimo institucijų (ARAWG), 147-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) elektros energetikos darbo grupės susitikimai, Skirstymo sistemų darbo grupės (DS WG) posėdis.
​791,77
Dalyvauta 83-ajame Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) elektros energetikos darbo grupės, 30-ajame Visų reguliavimo institucijų (ARAWG), 147-ajame Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) elektros energetikos darbo grupės susitikimuose, Skirstymo sistemų darbo grupės (DS WG) posėdyje.
​2019 m. rugsėjo 3–6 d.
Krynica,
Lenkijos Respublika
​Tarybos narys Donatas Jasas
​29-asis Ekonomikos forumas.
​902,88
​Dalyvauta ​29-ajame Ekonomikos forume.
​2019 m. liepos 17–19 d.
Alytus, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Utena;
Lietuvos Respublika
​Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas Darius Brilinga;
Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Čerepokienė
​Dokumentų valdymo sistemos mokymai Tarybos teritorinių padalinių darbuotojams ir jų funkcijų vykdymo procedūrų aptarimas.
​402,54
​Atlikti dokumentų valdymo sistemos mokymai Tarybos teritorinių padalinių darbuotojams ir aptartos darbuotojų funkcijų vykdymo procedūros.
​2019 m. liepos 15–17 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininkė Inga Žilienė;
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Živilė Golubevė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai bei susitikimas su Europos Komisijos atstovais dėl reguliuotojo nepriklausomumo užtikrinimo klausimo.
​1664,86
​Dalyvauta ​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimuose bei susitikime su Europos Komisijos atstovais dėl reguliuotojo nepriklausomumo užtikrinimo klausimo.
​2019 m. birželio 26 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​108,23
Dalyvauta Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodiniame susitikime.
​2019 m. birželio 25–27 d.
Milanas,
Italijos Respublika
​Komisijos vyr. patarėja Medeina Augustinavičienė;
Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėjas Dalius Krinickas

​Pirmasis Europos šalių komunalinių atliekų tvarkymo kainas reguliuojančių institucijų susitikimas.
​1526,56
​Dalyvauta pirmajame Europos šalių komunalinių atliekų tvarkymo kainas reguliuojančių institucijų susitikime.
​2019 m. birželio 18–21 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Komisijos vyr. patarėja Medeina Augustinavičienė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojami mokymai dėl atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo paramos schemų (angl. „RES support schemes: auctions“).
​897,67
​Dalyvauta mokymuose dėl atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo paramos schemų.
​2019 m. birželio 17–19 d.
Roma,
Italijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) kuruojamų darbo grupių dėl pralaidumų paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių ir prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairių (angl. 16th Meeting of the FCA TF; 31st Meeting of the CACM TF) susitikimai.
​998,13
​Dalyvauta Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) kuruojamų darbo grupių dėl pralaidumų paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių ir prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairių (angl. 16th Meeting of the FCA TF; 31st Meeting of the CACM TF) susitikimuose.
​2019 m. birželio 17–19 d.
Tbilisis,
Gruzija
​Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
​ERRA Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikimas.
​739,42
​Dalyvauta ERRA Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikime ir skaitytas pranešimas „2019 m. vartotojų teisių apsaugos naujienos energetikos sektoriuje Lietuvoje“.
​2019 m. birželio 17–18 d.
Florencija,
Italijos Respublika
Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
​Florencijos elektros forumas.
​1108,00
​Dalyvauta ​Florencijos elektros forume.
​2019 m. birželio 10–12 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė​
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​1043,99
​​Dalyvauta Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinėje asamblėjoje ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimuose, pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. birželio 4–7 d.
Madridas,
Ispanijos Karalystė
Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
​Madrido dujų forumas.
​1303,77
​Dalyvauta Madrido dujų forume.
​2019 m. gegužės 21–24 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojami specializuoti mokymai apie Europos Sąjungos elektros tinklų kodeksų įgyvendinimą (angl. CEER Specialised Training on Implementation of Electricity Network Codes and Guidelines).
944,50
​Dalyvauta mokymuose, gautas sertifikatas „CEER Specialised Training on Implementation of Electricity Network Codes and Guidelines
2019 m. gegužės 21–22 d.
Alytus, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Lietuvos Respublika
​Administracijos direktorė Simona Bindoriūtė-Ryliškienė;
Komisijos patarėja Alina Parnarauskienė;
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas Darius Brilinga;
Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Čerepokienė
​Komandiruotės tikslas: supažindinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) teritorinių skyrių darbuotojus su Inspekcijos reorganizavimo, prijungiant Inspekciją prie Komisijos, procesu, įvertinti Inspekcijos teritorinių skyrių patalpų fizinės apsaugos būklę bei atlikti dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ mokymus Inspekcijos darbuotojams.
​443,15
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) teritorinių skyrių darbuotojai supažindinti su Inspekcijos reorganizavimo, prijungiant Inspekciją prie Komisijos, procesu, įvertinta Inspekcijos teritorinių skyrių patalpų fizinės apsaugos būklė bei atlikti dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ mokymai Inspekcijos darbuotojams.
2019 m. gegužės 21 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
​Europos Komisijos ir Baltijos šalių reguliuotojų bei ministerijų, kuruojančių energetikos sektoriaus klausimus, atstovų susitikimas.
​465,67
Dalyvauta Europos Komisijos ir Baltijos šalių reguliuotojų bei ministerijų, kuruojančių energetikos sektoriaus klausimus, atstovų susitikime.
2019 m. gegužės 15–17 d.
Klaipėda,
Lietuvos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė Lina Karpavičiūtė
​​VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, AB „Klaipėdos nafta“ ir Nyderlandų Karalystės ambasados organizuojama tarptautinė konferencija „Klaipėda LNG forum 2019“ ir AB „Klaipėdos nafta“ organizuojamas antrasis Rytų Partnerystės regioninio tinklo SGD grupės renginys (angl. 2nd EaP LNG Network Workshop).
​173,44
​Dalyvauta konferencijoje „Klaipėda LNG forum 2019“, kurios metu pristatyta suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) rinkos plėtra ir perspektyvos. L. Karpavičiūtė Rytų Partnerystės regioninio tinklo SGD grupės renginyje skaitė pranešimą apie Klaipėdos SGD terminalo veiklos reguliavimo principus.
​2019 m. gegužės 15–16 d.
Klaipėda,
Lietuvos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
​VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, AB „Klaipėdos nafta“ ir Nyderlandų Karalystės ambasados organizuojama tarptautinė konferencija „Klaipėda LNG forum 2019“.
​121,40
Dalyvauta konferencijoje „Klaipėda LNG forum 2019“, kurios metu pristatyta suskystintų gamtinių dujų rinkos plėtra ir perspektyvos.
​2019 m. gegužės 14–16 d.
Bukareštas,
Rumunija
​​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​802,34
​Dalyvauta Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimuose.
​2019 m. gegužės 12–16 d.
Amsterdamas,
Nyderlandų Karalystė
Komisijos narys Renatas Pocius
​Gamtinių dujų forumas (Flame 2019).
1141,39
​Dalyvauta Gamtinių dujų forume.
​2019 m. gegužės 8–10 d.
Jūrmala,
Latvijos Respublika
​Komisijos narys Renatas Pocius;
Komisijos narys Donatas Jasas;
Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač;
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė;
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresn. specialistė Milda Budreckaitė;
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė;
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys;
Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėjas Dalius Krinickas;
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė;
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
​Baltijos valstybių elektros ir gamtinių dujų miniforumas, Baltijos valstybių miniforumo Elektros darbo grupės susitikimas bei ekspertų susitikimas vandens sektoriaus reguliavimo klausimais.
​3416,70
Dalyvauta ​Baltijos valstybių elektros ir gamtinių dujų miniforume, Baltijos valstybių miniforumo Elektros darbo grupės susitikime bei ekspertų susitikime vandens sektoriaus reguliavimo klausimais.
​2019 m. gegužės 6 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistė Jolita Kliorytė;
Šilumos ir Vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
​Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose vyksiantis civilinės bylos nagrinėjimas.
​20,40
​Atstovauta Komisija teismo posėdyje civilinėje byloje, kurioje Komisija dalyvauja kaip trečiasis asmuo.
​2019 m. gegužės 5–9 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė Lina Karpavičiūtė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojami mokymai dėl gamtinių dujų perdavimo kainų nustatymo (angl. „1st Educational Workshop: Gas Transmission Tariff Setting“).
​639,10
​Dalyvauta mokymuose, gautas sertifikatas „ERRA Educational Workshop: Gas Transmission Tariff Setting“.
​2019 m. balandžio 22–25 d.
Lisabona,
Portugalijos Respublika
Komisijos narys Renatas Pocius
​80-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės, 27-asis Visų reguliuotojų darbo grupės (ARAWG) ir 144-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės susitikimai.
​1189,70
Dalyvauta ​80-ajame Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Elektros darbo grupės, 27-asis Visų reguliuotojų darbo grupės (ARAWG) ir 144-ajame Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Elektros darbo grupės susitikimuose.
​2019 m. balandžio 15–17 d.
Paryžius,
Prancūzijos Respublika
Komisijos pirmininkė Inga Žilienė;
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) dvyliktasis Ekonominių reguliuotojų tinklo (angl.  Network of Economic Regulators – NER) susitikimas ir ketvirtasis Infrastruktūros reguliavimo forumo susitikimas.
1526,00
Dalyvauta OECD NER ir Infrastruktūros reguliavimo forumo susitikimuose, išklausyta susitikimų informacija, pristatyta Komisijos pozicija dėl reguliavimo institucijų nepriklausomumo.
​2019 m. balandžio 14–17 d.
Skopjė,
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija
​Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas;
Teisės departamento direktorė Vilma Adamavičiūtė;
Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-
Gainovskė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) Generalinė Asamblėja, reguliuotojų Pirmininkų sesija, Licencijavimo ir Konkurencijos komiteto posėdis bei Kainų ir tarifų komiteto posėdis.
​3054,38
​Dalyvauta ​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) Generalinėje Asamblėjoje, reguliuotojų Pirmininkų sesijoje, Licencijavimo ir Konkurencijos komiteto posėdyje, dalyvauta bei skaitytas pranešimas apie Įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelio gamtinių dujų sektoriuje įgyvendinimą ir patirtį Lietuvoje Kainų ir tarifų komiteto posėdyje.
​2019 m. balandžio 11 d.
Alytus,
Lietuvos Respublika
Komisijos pirmininkė Inga Žilienė;
Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas;
Komisijos narys Renatas Pocius;
Komisijos narys Donatas Jasas;
Komisijos vyr. patarėja Medeina Augustinavičienė;
Teisės departamento direktorė Vilma Adamavičiūtė;
Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėjas Dalius Krinickas;
Šilumos ir Vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
​Susitikimas su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  atstovais dėl valstybinio atliekų tvarkymo kainų reguliavimo.
​25,00
​Susitikimo metu susipažinta su regioninių atliekų tvarkymo centrų veikla, komunalinių atliekų srautų pasiskirstymu ir šiuo metu egzistuojančia regioninių komunalinių atliekų tvarkymo kainodara.
​2019 m. balandžio 10 d.
Oslas,
Norvegijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
​Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuotojų tarybos atstovų ir Nord Pool AS ekspertų darbo grupės dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo susitikimas.
​299,57
Dalyvauta ​Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuotojų tarybos atstovų ir Nord Pool AS ekspertų darbo grupės dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo susitikime.
​2019 m. balandžio 8 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač;
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kazakevičius;
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Brilinga
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​208,70
​Dalyvauta regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodiniame susitikime, išklausyta susitikimo informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. balandžio 3–6 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos organizuojami specializuoti mokymai dėl kaštų-naudos analizės dujų infrastruktūros projektams (angl. 4th Technical Workshop: Cost-Benefit Analysis of Gas Infrastructure Projects: Analytical Techniques and Tools).
​197,99
​Skaitytas pranešimas apie Komisijos praktiką derinant investicijų projektus.
Mokymuose buvo susipažinta su JAV Mičigano Komunalinių Paslaugų Komisijos patirtimi derinant investicijų projektus, taip pat gautas bei praktiniais pavyzdžiais išbandytas kaštų-naudos analizės įrankis, skirtas gamtinių dujų infrastruktūros investicijų projektų vertinimui.
​2019 m. balandžio 3–6 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos organizuojami specializuoti mokymai dėl kaštų-naudos analizės dujų infrastruktūros projektams (angl. 4th Technical Workshop: Cost-Benefit Analysis of Gas Infrastructure Projects: Analytical Techniques and Tools).
​1492,75
​Mokymuose buvo susipažinta su JAV Mičigano Komunalinių Paslaugų Komisijos patirtimi derinant investicijų projektus, taip pat gautas bei praktiniais pavyzdžiais išbandytas kaštų-naudos analizės įrankis, skirtas gamtinių dujų infrastruktūros investicijų projektų vertinimui.
​2019 m. balandžio 2–5 d.
Bona,
Vokietijos Federacinė Respublika
Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-
Gainovskė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojamas seminaras, kuriame bus svarstomi klausimai, susiję su perdavimo sistemos operatorių efektyvumo lyginamąja analize ir vertinimu.
​2229,60
​Dalyvauta Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojamame seminare, kuriame buvo pristatyti perdavimo sistemos operatorių efektyvumo lyginamosios analizės rezultatai, išklausyta susitikimo informacija dėl Europos Sąjungos šalių efektyvumo vertinimo gamtinių dujų bei elektros energijos sektoriuose.
​2019 m. kovo 25–28 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
​NATO energetinio saugumo kompetencijos centro ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro organizuojama konferencija ir praktiniai seminarai, skirti kritinės energetikos infrastruktūros apsaugojimo gamtinių dujų tiekimo Baltijos šalyse aspektu tematikai analizuoti.
328,98
​NATO ESKC ir EK JTC organizuojamoje konferencijoje aptartas ir pabaigtas NATO ESKC ir EK JTC organizuojamų pratybų Coherent Resilience (CORE19), kurios vyks 2019 m. gegužės 14 – 16 dienomis (toliau – Pratybos), planavimas.
Konferencijos ir praktinių susitikimų metu buvo nuspręsta dėl Pratybų eigos: aptartos pagrindinės temos, nuspręsta dėl pagrindinių situacijų (angl. vignettes) bei papildomų situacijų (angl. injects) turinio bei eigos. Taip pat aptarta, kurios institucijos/įmonės dalyvaus atitinkamose darbo grupėse (angl. syndicates).
​2019 m. kovo 25–28 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojami specializuoti mokymai apie perdavimo ir skirstomojo tinklo tarifus (angl. Specialised Training on Network Tariffs for Transmission and Distribution).
1635,24
​Dalyvauta mokymuose, gautas sertifikatas „CEER Specialised Training on Training on Network Tariffs for Transmission and Distribution“.
​2019 m. kovo 18–20 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai bei CEER bendrai su JAV nacionaline komunalinių įmonių reguliuotojų asociacija (NARUC) rengiamas tarptautinio forumo skaitmenizavimo ir kibernetinio saugumo klausimais susitikimas.
​942,86
​Dalyvauta ​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimuose, CEER bendrai su JAV nacionaline komunalinių įmonių reguliuotojų asociacija (NARUC) rengtame tarptautinio forumo skaitmenizavimo ir kibernetinio saugumo klausimais susitikime ir pristatyta Lietuvos pozicija dėl dujų sektoriaus reguliavimo klausimų.
​2019 m. kovo 11–13 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus patarėjas Povilas Šalaševičius
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators) organizuojami specializuoti mokymai apie teisinius ir reguliavimo iššūkius nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kuriuose bus koncentruojamasi į Švarios energijos paketą (angl. Clean energy package).
​825,32
​​Dalyvauta mokymuose, gautas sertifikatas CEER Specialised Training on Legal and Regulatory Challenges
for National Regulatory Authorities.
​2019 m. kovo 10–13 d.
Budapeštas,
Vengrija
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresn. specialistė Milda Budreckaitė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojami mokymai „The system flexibility challenge“ dėl lanksčios generacijos, balansavimo, gamybos ir paklausos prognozavimo, elektros energetikos sistemos reguliavimo iššūkių bei galimų reguliavimo priemonių.
​750,32
​Dalyvauta mokymuose, gautas sertifikatas ERRA Educational Workshop The System Flexibility Challenge“.
​2019 m. kovo 6 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyresnysis specialistas Kristupas Bagdonavičius
​Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose vyksiantis civilinės bylos nagrinėjimas.
​20,03
​K. Bagdonavičius atstovavo Komisiją parengiamajame teismo posėdyje civilinėje byloje, kurioje Komisija dalyvauja kaip trečiasis asmuo.
​2019 m. vasario 26–28 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojami specializuoti mokymai dėl didmeninės ir mažmeninės rinkos stebėsenos (angl. CEER Specialised Training on Wholesale and Retail Market Monitoring).
​914,04
​Dalyvauta mokymuose, gautas sertifikatas „Certificate of attendance for CEER Specialised Training on Wholesale and Retail Market Monitoring“.
​2019 m. vasario 17–18 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) organizuojamas seminaras dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintas gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo Baltijos ir Suomijos šalyse.
​1639,22
​Dalyvauta ACER organizuojamame seminare dėl gamtinių dujų tarifų tinklo kodekso įgyvendinimo, išklausyta susitikimo informacija apie Europos Sąjungos šalių viešajai konsultacijai paskelbtų dokumentų vertinimo rezultatus, pristatyta Lietuvos pozicija.
​2019 m. vasario 11–13 d.
Dublinas,
Airija
​Komisijos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė; Šilumos ir vandens departamento vyriausiasis patarėjas Dalius Krinickas
​Europos vandens reguliuotojų asociacijos (angl. European Water Regulators, WAREG) Generalinės asamblėjos ir darbo grupių susitikimai.
​2045,34
​Dalyvauta WAREG generalinės asamblėjos ir darbo grupių susitikimuose, išklausyta susitikimų informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. vasario 5 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač;
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Brilinga
Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​202,00
​Dalyvauta regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės periodiniame susitikime, išklausyta susitikimo informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. vasario 1 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyresnysis specialistas Kristupas Bagdonavičius
​Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose vyksiantis civilinės bylos nagrinėjimas.
​19,16
​K. Bagdonavičius atstovavo Komisiją parengiamajame teismo posėdyje civilinėje byloje, kurioje Komisija dalyvauja kaip trečiasis asmuo.
​2019 m. sausio 31 d. – 2019 m. vasario 2 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) organizuojamas seminaras dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintas gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo.
​1445,38
​Dalyvauta ACER organizuojamame seminare dėl gamtinių dujų tarifų tinklo kodekso įgyvendinimo, išklausyta susitikimo informacija apie Europos Sąjungos šalių viešajai konsultacijai paskelbtų dokumentų vertinimo rezultatus.
​2019 m. sausio 31 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
​Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių ir Branduolinės energetikos asociacijų organizuojama konferencija „Šilumos energetika ir technologijos 2019“.
​16,76
​M. Taparauskas plenarinėje konferencijos dalyje skaitė pranešimą konferencijos dalyviams apie šilumos kainodarą ir šilumos sąskaitas gyventojams įtakojančius veiksnius.
​2019 m. sausio 22–25 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​922,70
​Dalyvauta ACER Reguliuotojų valdybos Pirmininko ir CEER Generalinės asamblėjos Prezidento rinkimuose, išklausyta susitikimų informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. sausio 8–11 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Komisijos narys Renatas PociusEnergetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės ir Visų reguliuotojų darbo grupės susitikimai, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės susitikimai.​729,68
​Išklausyta darbo grupių informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.