Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.07.05

Komisijos ir darbo grupės


Komisijos ir darbo grupės
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Viešųjų pirkimų komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Investicijų projektų atrankos komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dokumentų ekspertų komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos priežiūros ir veiklos darbo grupė
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminijos komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų, gamintojams, naudojantiems vėjo energiją ir gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komitetas
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto rengimo darbo grupė
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Strateginio planavimo darbo grupė
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. F5-10/17 priežiūros darbo grupė
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo rengimo darbo grupė ir priežiūros komitetas
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos UAB „Anykščių vandenys“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugų viešojo pirkimo komisija
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos UAB „Prienų energija“ planinio patikrinimo darbo grupė
​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo įgyvendinimo darbo grupė
​Energetikos ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė dėl Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo