Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2020.05.29

Vykstantys teisminiai ginčai gamtinių dujų sektoriuje


1. Byla: AB „Achema“ vs. Taryba.
Bylos esmė: Pareiškėja akcinė AB „Achema“ kreipėsi į VAAT (teism. Proc. Nr. 3-61-3-04305-2019-7) su skundu, prašydama panaikinti Tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. O3E-766 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2020 metams“ (toliau – ir Nutarimas). Pareiškėja taip pat pareiškė teismui prašymą sustabdyti bylos, pagal šį AB „Achema“ skundą, nagrinėjimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – ir LVAT) nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-875-858/2016.

Bylos eiga: VAAT 2020 m. gegužės 18 d. nutartimi pareiškėjos AB „Achema“ prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino. Sustabdė administracinę bylą Nr. eI-1732-1047/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-04305-2019-7iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-1500-968/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).

2. Byla: AB „Achema“ v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi su skundu į VAAT prašydama panaikinti 2017-05-15 nutarimą Nr. O3E-145. AB „Achema“ nesutiko su minėtu nutarimu nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją 2017 metams prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 18 d. sprendimu nutarė sustabdyti administracinę bylą Nr. eI-4105-244/2017 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02019-2017-5) pagal pareiškėjo AB „Achema“ skundą Komisijai, dėl Komisijos 2017-05-15 nutarimo Nr. O3E-145 panaikinimo, kol LVAT bus išnagrinėta administracinė byla Nr. A-162-858/2017 (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).


3. Byla: AB „Achema“ v. Taryba.

Bylos esmė: „Achema“ kreipėsi su skundu į VAAT (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02445-2016-7prašydama panaikinti atsakovės Komisijos 2016-05-13 nutarimą Nr. 03-121.

Bylos eiga: VAAT 2020 m. vasario 9 d. sprendimu nutarė sustabdyti administracinę bylą Nr. eI-594-789/2017 (proceso Nr. 3-61-3-02445-2016-7), iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-162-858/2017 (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).

 

4. Byla: AB „Achema“ v. Taryba.

Bylos esmė:  AB „Achema“ su skundu kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti Komisijos 2016-11-17 nutarimą Nr. O3-369.

Bylos eiga: VAAT 2017 m. balandžio 3 d. sprendimu nutarė sustabdyti administracinę bylą Nr. eI-1779-643/2017, kol LVAT bus išnagrinėta administracinė byla (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).

5. Byla: AB „Achema“ v. Taryba.

Bylos esmė: AB ,,Achema“ kreipėsi į VAAT su skundu, prašydama panaikinti Komisijos 2018-05-24 nutarimą Nr. O3E-168 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos perskaičiavimo 2018 metams“. Pareiškėja taip pat prašė teismo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-875-858/2016.

Bylos eiga: VAAT 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi nusprendė sustabdyti administracinę bylą Nr. eI-3564-535/2018 (proceso Nr. 3-61-3-02123-2018-2) iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-377-858/2018 (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).