Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2018.05.24

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl ​ ​naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-24
iki 2018-06-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistas
Rytas Kantakevičius
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. rytas.kantakevicius@regula.lt


Tikslas – suvienodinti šilumos sektoriuje taikomą teisinį reglamentavimą ir reguliavimo principus.


Viešoji konsultacija dėl ​ ​UAB „GET Baltic“ prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo projekto
​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-09
iki 2018-05-24


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas – užtikrinti didesnį Baltijos šalių gamtinių dujų biržos likvidumą Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos aikštelėse.

 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-02
iki 2018-05-11


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. darius.juskaitis@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-05-11
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-05-11

              


Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-30
AB „Litgrid“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl teisės aktų pakeitimo projektų, susijusių su šilumos aukcionų organizavimu

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-30
iki 2018-05-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

Nr. 18-5484 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“

Nr. 18-5485 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“

Nr. 18-5487 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Nr. 18-5488 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“

Nr. 18-5490 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Nr. 18-5491 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“

Nr. 18-5493 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 "Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo“

Tikslas – įgyvendinti šilumos supirkimo elektroninę procedūrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-15
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2018-05-10
UAB „Litesko“, 2018-05-10
UAB „Fortum Klaipėda“, 2018-05-10
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2018-05-09
AB „Šiaulių energija“, 2018-05-09
AB „Klaipėdos energija“, 2018-05-09
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-05-09
Visagino savivaldyės administracija, 2018-05-08
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-05-07
UAB „Pramonės energija“, 2018-05-07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-05-04
Lazdijų rajono savivaldybė, 2018-05-04

 

Viešoji konsultacija dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-26
iki 2018-05-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Tikslas – skatinti efektyviau vartoti šilumos energiją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2018-05-02

 

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-23
iki 2018-05-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt  

Tikslas – atsižvelgti į Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių diegiamą netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį.

(EN versija – neoficialus vertimas)

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-15
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-05-10
AB „Šiaulių energija“, 2018-05-09
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-05-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-09

  

Viešoji konsultacija ​ ​dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo
​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-16
iki 2018-04-27                                


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-05-08
AB „Ambert Grid“, 2018-04-27
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-04-27
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-04-27
Lietuvos auditorių rūmai, 2018-04-27
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-04-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-04-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-04-24

 

Viešoji konsultacija dėl​ ​Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-03-28
iki 2018-04-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresnysis specialistas Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. karolis.demse@regula

Tikslas – užtikrinti efektyvų reguliuojamų ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimą, suvienodinti visuose taikomus reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-04-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-04-04

 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2018-03-27 iki 2018-04-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į susiklosčiusią situaciją rinkoje dėl naujų buitinių vartotojų prijungimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-03-30

 

Viešoji konsultacija dėl ​elektros energijos perdavimo sistemos operatorių pateiktų pasiūlymų dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-03-12
iki 2018-03-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5270
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-03-28
AB „Energijos tiekimas“, 2018-03-27

 

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-21​ iki
2018-01-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@regula.lt

Tikslas – suvienodinti kainodaros principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-23
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-19
UAB „E energija“, 2018-01-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-15
Valstybinė varototojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-03

 

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-01-11
iki 2018-02-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-02-12
AB „Amber Grid“, 2018-02-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-02-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-02-09
UAB „Pramonės energija“, 2018-02-08
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-02-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-02-07
AB „Panevėžio energija“, 2018-02-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2018-02-07
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018-02-02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-22
UAB „Palangos šilumos tinklai“, 2018-01-12

 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė
Akvilė Jonė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. akvile.jone@regula.lt
Vandens skyriaus
vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Lina Milkevičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02

 

Viešoji konsultacija dėl ​ ​naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-29 iki 2017-12-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus – keičiasi tvarka, kaip reglamentuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo įrenginių veikla.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-12-12
Vilniaus miesto savivaldybė, 2017-12-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-06
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-12-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-01

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-23 iki 2017-12-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

Tikslas – suderinti Reglamentą, kuriuo nustatoma prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarka ir taisyklės.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-12-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-07
UAB „Litgas“, 2017-12-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27

  

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), vienodus reguliavimo principus kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklose.

 

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23

 

Viešoji konsultacija dėl Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo patvirtinimo ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-09
iki 2017-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamentų reikalavimus dėl generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklų, apkrovos prijungimo ir aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-10-20

 

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-06 iki 2017-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. ​(8 5) ​213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

​Tikslas – nustatyti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Baltpool“, 2017-11-06
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-11-06
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-11-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-06
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-10-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-10-30

 

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-05 iki 2017-10-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl gamtinių dujų balansavimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-10
AB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-10-30

 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-19
iki 2017-10-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
Tel. (8 5) 213 1983
El. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės skyriaus patarėja
Aušra Vaicekauskaitė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ausra.vaicekauskaite@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-10-20
AB „Litgrid“, 2017-10-19
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-18
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-10-18
Vilniaus šilumos tinklai, 2017-10-16
AB „Amber Grid“, 2017-10-13
UAB „Grata Group“, 2017-10-11
UAB „Raseinių šilumos tinklai“, 2017-09-28

 

 

Viešoji konsultacija dėl ​Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarkos
​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-15 iki 2017-10-02                        


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančios gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-09-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-09-18


  

 

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Ttel. (8 5) 213 3430,
el. p. lina.bartkiene@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
AB „Šiaulų energija", 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
UAB „Litesko", 2017-08-30
UAB „E-energija“, 2017-08-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-29
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-29
AB „Kauno energija“, 2017-08-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-08-28
AB „Panevėžio energija“, 2017-08-28
UAB „Fortum Joniškio energija“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-08-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-25
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-24
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto​
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
AB „Energijos skirstymo operartorius“, 2017-08-28
AB „Amber Grid“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-25
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-27
iki 2017-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus               
patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-08-28
UAB „Birštono vandentiekis“, 2017-08-28
UAB „Vilniaus vandenys“, 2017-08-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-08-29
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Šiaulių miesto savivaldybė, 2017-08-22
AB „Klaipėdos vanduo“, 2017-08-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2017-08-21
UAB „Ukmerges vandenys“, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-07-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-07-04
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profesinė sąjunga, 2017-07-03
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-28