Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.07.14

Vykstančios viešosios konsultacijosKonsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-08-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p.justas.valaitis@vert.lt

Tikslas – suderinti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros planą.

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-08-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p.justas.valaitis@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti gamtinių dujų skirstymo sistema.

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti LITGRID AB projektą, kurį sudaro standartinės sąlygos, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir bus skelbiamos viešai, su suinteresuotais asmenimis.

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-09 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas
Ernestas Braževičius
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ernestas.brazevicius@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti perdavimo sistemos operatoriaus pateiktą tinklų plėtros planą su visais suinteresuotais tinklų naudotojais.

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-07-22

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 219 6684
El. p. giedrius.blagnys@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti sklandų einamųjų lyginamųjų rodiklių skaičiavimą už 2019 m. ir šiuo metu rengiamų susijusių teisės aktų projektų rengimo proceso tęstinumą.


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-03 iki 2020-07-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią, konkurencija ir technologinio neutralumo principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-07-09 
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-02 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Tel. (8 5) 213 9324, mob. tel. 8 614 82884
El. p. inesa.zuboviene@vert.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 2020-07-03


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-01 iki 2020-07-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus
vyr. specialistė Audronė Jurtautienė
Tel. (+370) 614 98518
El. p. audrone.jurtautiene@vert.lt

Tikslas – numatyti aiškius teisės aktų reikalavimus, kurie bus taikomi Tarybos vykdomų energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimų metu.
Konsultacija vyksta nuo 2020-06-23 iki 2020-06-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt

Tikslas – nustatyti esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdančių asmenų didžiausiųjų pasiūlymų kainų ribų atitinkamiems pajėgumams galimo dydžio nustatymo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-06-29
LITGRID AB (priedas), 2020-06-30
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2020-07-01Konsultacija vyksta nuo 2020-06-22 iki 2020-07-03

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Justina Malakauskaitė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. justina.malakauskaite@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – patvirtinti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimus, kuriais būtų nustatyta galimybė asmenims, norintiems dalyvauti Aukcione, pateikti Aukcionui reikalingus dokumentus tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Ignitis renewables“, 2020-07-03          

Projektų paketas


Konsultacija vyksta nuo 2020-06-22 iki 2020-06-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Palangos vandenys", 2020-06-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-06-25
UAB "Alytaus šilumos tinklai"2020-06-23
AB "Šiaulių energija", 2020-06-25
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"2020-06-25
AB "Kauno energija", 2020-06-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-06-29
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", 2020-06-25
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-06-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija2020-06-29
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-07-13


Viešoji konsultacija dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-06-16 iki 2020-07-16

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Edita Dabašinskienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. edita.dabasinskiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti operacinių sąnaudų skaičiavimą, kainų skaičiavimą ir diferencijavimą, perkelti Energetikos įstatymo nuostatas ir mažinti administracinę naštą, patikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus ir kt.
Projektų paketas

Viešoji konsultacija Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Viešoji konsultacija dėl Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-06-05 iki 2020-06-26

 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
vyriausioji patarėja Rimgailė Baliūnaitė
Tel. 8 (612) 476 92
El. p. rimgaile.baliunaite@vert.lt

Tikslas – nustatyti asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarką, kuri bus taikoma tiek reguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, tiek nereguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-06-17
AB "Šiaulių energija", 2020-06-18
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas), 2020-06-26
UAB "EPSO-G" (priedas), 2020-06-25
AB "Šiaulių energija", 2020-06-25Viešoji konsultacija dėl Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų didžiausių kainų nustatymo koncepcijos

Konsultacija vyksta nuo 2020-05-12 iki 2020-05-20

 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 9810 
El. p. paulius.blazys@vert.lt

 

Tikslas – iš anksto sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl rengiamos Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų didžiausiosios kainos nustatymo metodikos.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Panevėžio energija" (priedas), 2020-05-20
UAB "Ignitis grupė" (priedas), 2020-05-20
LR Energetikos ministerija, 2020-05-20
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2020-05-20
UAB Kauno termofikacijos elektrinė (priedas), 2020-05-20
LITGRID AB (priedas), 2020-05-20
Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.


Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.Viešoji konsultacija dėl  Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Amber Grid", 2020-04-27Viešoji konsultacija dėl Bendro intereso projektų papildomų paskatų ir rizikų vertinimo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos nafta", 2020-05-20
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2020-05-20
AB "Amber Grid", 2020-05-20
LITGRID AB (priedas), 2020-05-25


Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-08 iki 2020-05-08 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyriausioji specialistė
Gintarė Klovienė
Tel. (8 5) 213 3437
El. p. gintare.kloviene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@vert.lt

 

Tikslas – nustatyti reikalavimus investicijų derinimui, kai reikalingas investicijos patikrinimas apžiūrint infrastruktūrą ar kitą objektą vietoje; tobulinti investicijų vertinimo ir derinimo šilumos ir vandens sektoriuose praktiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2020-04-21
AB "Šiaulių energija", 2020-04-30
AB "Panevėžio energija", 2020-05-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-05
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 2020-05-06
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-05-06
AB "Ignitis gamyba", 2020-05-08
Aplinkos apsaugos agentūra, 2020-05-08
UAB "Šiaulių vandenys", 2020-04-21
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-05-08


Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-06 iki 2020-05-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

Tikslas – suderinti Sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis ir patobulinti šilumos perdavimo tinklo dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-04-14
UAB "Energy Advice", 2020-04-14
AB "Panevėžio energija", 2020-04-17
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-04-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-04
AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA", 2020-05-04
UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė", 2020-05-05
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2020-05-05
UAB „Fortum Klaipėda“, 2020-05-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2020-05-05
UAB “Forest investment”, 2020-05-07
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2020-05-07
UAB "Pramonės energija", 2020-05-06
AB "Kauno energija", 2020-05-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-05-12
 

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Achema", 2020-02-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-02-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-02-25
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.Viešoji konsultacija dėl  Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-23 iki 2020-01-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

​Tikslas – patikslinti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2020-01-03 (priedas)
LITGRID AB, 2020-01-02
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2020-01-06,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-01-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-01-13Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-03 iki 2019-11-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
tel. (8 5) 239 7824
 el. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732
el. p.
aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
patarėja Ramunė Zailskienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p. ramune.zailskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Sandra Grinienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p.
sandra.griniene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėjas Dalius Krinickas
tel. (8 5) 250 6182
 el. p.
dalius.krinickas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Kauno energija", 2019-11-25
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-18 (1 priedas, 2 priedas)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-15
UAB „ENG", 2019-11-15
AB „Klaipėdos energija", 2019-11-15 (priedas)
AB „Šiaulių energija", 2019-10-29
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", 2019-10-08
Lietuvos energetikos institutas, 2019-11-15
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-19
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-19
UAB "Litesko", 2019-11-20
UAB „Fortum Klaipėda“, 2019-11-18
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-11-18
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-12-19