Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.06.14

Vykstančios viešosios konsultacijosPakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-14
iki 2019-06-24
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel.  (8 5) 2135342
El. p.
milda.budreckaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyviams objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais.Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. balandžio 23 d. Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-07
iki 2019-06-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22
iki 2019-06-05
Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Andrius Stulpinas
Tel.  (8 5) 213 3628
El. p. andrius.stulpinas@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel.  (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Inesa Zubovienė
Tel.  (8 5) 213 9324
El. p.
inesa.zuboviene@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@regula.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistė

Lina Karpavičiūtė
Tel.  (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad reguliuojami ūkio subjektai viešai skelbtų visą privalomą informaciją apie vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ir jų kainas.Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio 22 d.Gautos pastabos ir pasiūlymai:
 
Viešoji konsultacija dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo 

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-20
iki 2019-05-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistė
Ieva Zalieckienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ieva.zalieckiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
Airidas Daukšas
Tel.  (8 5) 213 6454
El. p. airidas.dauksas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
Viešoji konsultacija dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-20
iki 2019-05-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistė
Ieva Zalieckienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ieva.zalieckiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
Airidas Daukšas
Tel.  (8 5) 213 6454
El. p. airidas.dauksas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-05-22Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-10
iki 2019-05-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
patarėjas

Dalius Krinickas
Tel.  (8 5) 250 6182
El. p. dalius.krinickas@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p.
ruta.masidlauskiene@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 219 6684
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas
Benoit Bourdon
Tel. (8 5) 213 3628
El. p.
benoit.bourdon@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. 
karolis.demse@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p.
lina.bartkiene@regula.lt
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Natalija Vekterienė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
natalija.vekteriene@regula.lt
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p.
aleksandra.prokopjeva@regula.lt
Administracijos direktorė
Simona Bindoriūtė-Ryliškienė

Tel.  (8 5) 253 1359
El. p. 
simona.bindoriute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti teikiamų reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybę, t. y., kad  auditorių ar audito įmonių Komisijai teikiamos ataskaitos leistų visiškai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-05-16
UAB „Šiaulių vandenys“, 2019-05-20
AB „Klaipėdos energija“, 2019-05-21
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-05-23
AB „Amber Grid“, 2019-05-24
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-05-24
AB „Litgrid“, 2019-05-24
UAB „Lietuvos energija“, 2019-05-28
UAB „Litesko“, 2019-05-28
Viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-16
iki 2019-04-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė 
Greta Mališauskienė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p.  greta.malisauskiene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyviams objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-04-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-05-02


Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų – įgyvendinamas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-05
iki 2019-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-05-08
JSC "Conexus Baltic Grid", 2019-05-03
JSC “Latvijas Gaze”, 2019-05-03
Finnish, Estonian and Latvian NRAs, 2019-05-03
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-05-02
AS AJ Power Gas, 2019-04-16
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-04-01


 


Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-18
iki 2019-03-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus. 


 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-03-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-06
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-03-05Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-29
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos  plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 2135342
El.p. paulius.blazys@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės.


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-12-17
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-12-17 (priedas)


Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19
 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja     
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02