Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2018.12.13

Vykstančios viešosios konsultacijos


 
 
Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-12-03
iki 2018-12-07

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) (8 5) 2135270
El.p. irena.burdulyte@regula.lt                 

Tikslas – visiems rinkos dalyviams, norintiems pasinaudoti UAB „Intergas" gamtinių dujų skirstymo sistema, sudaryti lygias ir nediskriminuojančias sąlygas.


   
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-29
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų ir elektros departamento
Rinkos  plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) (8 5) 2135342
El.p. paulius.blazys@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės.  
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-26
iki 2018-12-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė 
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt

Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva
tel. (8 5) 239 7821
el. p. aleksandra.prokopjeva@regula.ltTikslas
– užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, 2018-12-11
AB "Litgrid", 2018-12-10
AB "Amber Grid", 2018-12-10
UAB "Lietuvos energijos tiekimas", 2018-12-10
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2018-12-10 (priedas)
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-12-07
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", 2018-11-30
UAB "Vilniaus vandenys", 2018-11-28
UAB "Palangos vandenys", 2018-11-27
Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-21
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė 
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt


Tikslas suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.


Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-11-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas įgyvendinti Europos Komisijos Reglamento reikalavimus, kuriuo nustatomos  pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės.
 


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19


Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto​

​Konsultacija vyksta nuo 2018-10-08
iki 2018-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt 

​1 projektas
2 projektas

Tikslas – suvienodinti reikalavimus šilumos, dujų, elektros ir vandens sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Telšių vandenys", 2018-11-12
AB „Klaipėdos vanduo", 2018-10-22
UAB „Vilniaus vandenys", 2018-10-19 (priedas)
Lietuvos auditorių rūmai, 2018-10-19
UAB „Anykščių vandenys, 2018-10-18
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-10-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-10-15


Viešoji konsultacija dėl tarpinės Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03
iki 2018-09-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys 
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl atliekamo rezervinės galios rinkos tyrimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018 09 13
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, 2018 09 13
AB „Panevėžio energija“, 2018 09 10
AB „Litgrid“, 2018 09 10
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 09 10


 
Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m. derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-23
iki 2018-08-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas - užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-08-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-08-02
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2018-07-27


Viešoji konsultacija dėl ​ ​naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-24
iki 2018-06-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas
Rytas Kantakevičius
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. rytas.kantakevicius@regula.lt

Tikslas – suvienodinti šilumos sektoriuje taikomą teisinį reglamentavimą ir reguliavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Litesko", 2018-06-25
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2018-06-25
AB "Vilniaus šilumos tinklai", 2018-06-18 (priedas)
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-06-13
UAB „Skuodo šiluma“, 2018-06-01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-28

 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-02
iki 2018-05-11


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. darius.juskaitis@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-05-14
AB „Litgrid“, 2018-05-11
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-05-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-09

              


Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-30
AB „Litgrid“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-01-11
iki 2018-02-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-02-12
AB „Amber Grid“, 2018-02-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-02-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-02-09
UAB „Pramonės energija“, 2018-02-08
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-02-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-02-07
AB „Panevėžio energija“, 2018-02-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2018-02-07
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018-02-02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-22
UAB „Palangos šilumos tinklai“, 2018-01-12

 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus                
patarėja         
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@regula.lt
Vandens skyriaus
vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Lina Milkevičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02

 

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23

 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-19
iki 2017-10-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
Tel. (8 5) 213 1983
El. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės skyriaus patarėja
Aušra Vaicekauskaitė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ausra.vaicekauskaite@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-10-20
AB „Litgrid“, 2017-10-19
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-18
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-10-18
Vilniaus šilumos tinklai, 2017-10-16
AB „Amber Grid“, 2017-10-13
UAB „Grata Group“, 2017-10-11
UAB „Raseinių šilumos tinklai“, 2017-09-28


2018-11-26 paskelbta pakartotinė konsultacija.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Ttel. (8 5) 213 3430,
el. p. lina.bartkiene@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
AB „Šiaulų energija", 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
UAB „Litesko", 2017-08-30
UAB „E-energija“, 2017-08-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-29
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-29
AB „Kauno energija“, 2017-08-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-08-28
AB „Panevėžio energija“, 2017-08-28
UAB „Fortum Joniškio energija“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-08-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-25
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-24
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

2018-11-21 paskelbta viešoji konsultacija.

 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto​
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
AB „Energijos skirstymo operartorius“, 2017-08-28
AB „Amber Grid“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-25
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-27
iki 2017-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus               
patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-08-28
UAB „Birštono vandentiekis“, 2017-08-28
UAB „Vilniaus vandenys“, 2017-08-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-08-29
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Šiaulių miesto savivaldybė, 2017-08-22
AB „Klaipėdos vanduo“, 2017-08-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2017-08-21
UAB „Ukmerges vandenys“, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

2018-10-08 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.