Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2021.03.05

Vykstančios viešosios konsultacijosKonsultacija vyksta nuo 2021-03-04 iki 2021-03-15

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. martynas.maksimovas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė Aušra Everlingienė
Tel. (8 5) 8213 1353  
El. p. ausra.everlingiene@vert.lt

Tikslas – atlikti Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimus.
Projektų paketas

Viešoji konsultacija dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo  pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Viešoji konsultacija Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos  pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-02-26 iki 2021-03-31

Šilumos ir vandens departamento direktorė Rasa Valatkevičienė
Tel. 8 5 250 6182
El. p. rasa.valatkeviciene@vert.lt

Tikslas numatyti aiškų inovacijų, atitinkančių Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos apraše nustatytus kriterijus, skatinimo mechanizmą inovacijoms, diegiamoms bandomojoje ir ne bandomojoje aplinkoje. 
Konsultacija vyksta nuo 2021-02-15 iki 2021-03-01

Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus
vyriausioji specialistė Gintarė Kimutienė 
Tel. 8 686 63954
El. p. gintare.kimutiene@vert.lt
Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus
specialistė ​Loreta Misevičienė
Tel. 8 620 39574
El. p. loreta.miseviciene@vert.lt

Tikslas – pakeisti Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles ir jas išdėstyti nauja redakcija bei pakeisti Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisykles ir jas išdėstyti nauja redakcija.

Konsultacija vyksta nuo 2021-01-29 iki 2021-02-27

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
patarėja Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – numatyti aiškesnę elektros energetikos, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių investicijų projektų Taryboje vertinimo ir derinimo tvarką pagal investicijų projektų apimtį, paskirtį ir tikslą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-02-22
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-03-02
Centrinė projektų valdymo agentūra, 2021-03-01
VŠĮ Lietuvos energetikos agentūra, 2021-03-01


Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatų, sąlygų ir metodikos (lydraštis ir nutarimo projektas).

Konsultacija vyksta nuo 2020-11-03 iki 2020-11-05

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt.

Tikslas – patvirtinti Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Estijos PSO parengtą Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatus, sąlygas ir metodiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-11-03
Eesti Energia AS“, 2020-11-06
AB "Ignitis grupė", 2020-11-06
AB "INTER RAO Lietuva", 2020-11-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-11-06Konsultacija vyksta nuo 2020-08-19 iki 2020-09-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Karolis Demšė

Tel. (8 5) 2506183
El. p. karolis.demse@vert.lt

Tikslas – patikslinti gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius bei jų  įvertinimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-08-26
UAB "Ignitis", 2020-09-02
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-09-07
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel.
(8 5) ​239 7825
El. p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti LITGRID AB projektą, kurį sudaro standartinės sąlygos, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir bus skelbiamos viešai, su suinteresuotais asmenimis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos geležinkeliai", 2020-07-16
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2020-07-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-07-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-07-24
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas), 2020-08-03Projektų paketas


Konsultacija vyksta nuo 2020-06-22 iki 2020-06-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Palangos vandenys", 2020-06-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-06-25
UAB "Alytaus šilumos tinklai"2020-06-23
AB "Šiaulių energija", 2020-06-25
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"2020-06-25
AB "Kauno energija", 2020-06-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-06-29
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", 2020-06-25
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-06-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija2020-06-29
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-07-13Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-06 iki 2020-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

Tikslas – suderinti Sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis ir patobulinti šilumos perdavimo tinklo dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-04-14
UAB "Energy Advice", 2020-04-14
AB "Panevėžio energija", 2020-04-17
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-04-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-04
AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA", 2020-05-04
UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė", 2020-05-05
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2020-05-05
UAB „Fortum Klaipėda“, 2020-05-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2020-05-05
UAB “Forest investment”, 2020-05-07
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2020-05-07
UAB "Pramonės energija", 2020-05-06
AB "Kauno energija", 2020-05-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-05-12


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė-Užubalienė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.