Įeiti

UAB „Vilniaus energija“ – daugiau nei 1,3 mln. Eur bauda už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus

Komisija UAB „Vilniaus energija“ skyrė 1 307 740,67 Eur baudą už tai, kad bendrovė 2012–2014 m. šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai priskyrė 24,3 mln. Eur ir pažeidė vartotojų interesą už šilumą mokėti tik būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.
2017-03-24
Šiluma, Dėl įmonių kontrolės

Komisija skelbia viešajai konsultacijai Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę

Komisija pirmą kartą atliko Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę ir skelbia ją viešajai konsultacijai.
2017-03-23
Elektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

Komisija suderino AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius

Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, suderino AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.
2017-03-23
Šiluma, Dėl įmonių kontrolės

Komisija suderino UAB „Pasvalio vandenys“ bazines paslaugų kainas vartotojams

Komisija, įvertinusi UAB „Pasvalio vandenys“ 2014 m. faktines sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,09 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.
2017-03-23
Vanduo, Dėl kainų ir tarifų
loading
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Suderintos UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Komisija, įvertinusi UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2015 m. faktines sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,41 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.
2017-03-23

Nemenčinės vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos vienašališkai

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nenustačius Komisijos suderintų UAB „Nemenčinės komunalininkas“ bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija tai padarė vienašališku sprendimu.
2017-03-23

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Komisija, siekdama elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose taikyti vienodus reguliavimo principus, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą.
2017-03-22

Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo

Siekiant, kad energijos gamintojai iš SGD terminalo dujas įsigytų už tuo metu rinkoje aktualią kainą, Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projektą.
2017-03-21

Siūloma keisti Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles

Komisija skelbia viešajai konsultacijai siūlomus Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimus.
2017-03-21

Dėl papildomos kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ir pajamų neatitikimo dedamosios skaičiavimo

Komisija parengė ir teikia viešąjį išaiškinimą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio neatitikimo apskaičiavimo.
2017-03-17