Įeiti

Konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimo

Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą.
2018-11-21
Šiluma, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

Kviečiame dalyvauti anoniminėje vartotojų apklausoje

Komisija, siekdama gerinti besikreipiančių interesantų aptarnavimą, išsiaiškinti jų poreikius ir pageidavimus, 2018 m. lapkričio 19–gruodžio 19 dienomis vykdo anoniminę vartotojų apklausą.
2018-11-19
Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
loading

Nustatytos AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos

Komisija patvirtino AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas atskiroms vartotojų grupėms – naujos kainos įsigalios 2019 m. sausio 1 d.
2018-11-21
Posėdžio sprendimai (dujos)

Nustatyta UAB „Litgas“ parduodamų gamtinių dujų tiekimo kaina 2019 m.

Komisija suderino ne didesnę negu 149,92 Eur/(MWh/parą/metus) be PVM paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų tiekimo kainą. Ši kaina bus taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.
2018-11-21
Posėdžio sprendimai (dujos)

Paskelbtos AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka

Komisija, patikrinusi, ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ persiuntimo paslaugos kainos neviršija viršutinių ribų ir nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priėmė sprendimą paskelbti 2019 m. persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarkas.
2018-11-16
Posėdžio sprendimai (elektra)

Pratęsiamas AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų galiojimas

Komisija priėmė sprendimą pratęsti 2018 m. nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimą, kol įsigalios Komisijos naujai nustatytos kainų viršutinės ribos – tai bus padaryta ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.
2018-11-16
Posėdžio sprendimai (elektra)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Patvirtinta Bendro koordinuoto pralaidumo skaičiavimo metodika Baltijos pralaidumo skaičiavimo regionui

Komisija 2018 m. lapkričio 16 d. posėdyje patvirtino Bendro koordinuoto pralaidumo skaičiavimo metodiką Baltijos pralaidumo skaičiavimo regionui.
2018-11-21

Komisijos sveikinimas kolegoms iš Latvijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija viso kolektyvo vardu nuoširdžiai sveikina kolegas latvius su Latvijos Nepriklausomybės 100-mečiu.
2018-11-16

Nustatytas mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginių nusidėvėjimo normatyvas

Komisija, išnagrinėjusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą, pritarė, kad bendrovė ilgalaikiam turtui – mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiams – taikytų 18 metų nusidėvėjimo normatyvą.
2018-11-16

Konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos

Komisija teikia viešajai konsultacijai AB „Litgrid“ kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais parengtas Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygas, nuostatas ir metodiką.
2018-11-16

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

Komisija, siekdama objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos, teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimą.
2018-11-16

UAB „Intergas“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatytos gamtinių dujų skirstymo kainų viršutinės ribos 2019 m.

Komisija UAB „Intergas“ 2019 metams nustatė 10,54 Eur/MWh (be PVM) gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, UAB „Fortum Heat Lietuva“ – 7,03 Eur/MWh (be PVM).
2018-11-16