Įeiti

Siūloma keisti Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą

Komisija pakartotinai teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimus.
2018-02-20
Dujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

Vasario mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasario mėn. yra 5,21 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su sausio mėn., yra nežymiai didesnė (0,39 proc.).
2018-02-09
Šiluma, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
loading

Komisija suderino UAB „Skuodo šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius

Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, suderino UAB ,„Skuodo šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.
2018-02-15
Informacija apie priimtus sprendimus (šiluma)

Suderinta naujų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos tvarka

Komisija suderino AB „Amber Grid“ parengtą naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarką.
2018-02-15
Informacija apie priimtus sprendimus (dujos)

Bus atnaujinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklo reikalavimai

Komisija iki 2018 m. liepos 31 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pratęsė terminą atnaujinti šiuo metu taikomą tvarką, pagal kurią vartotojams apskaičiuojamas elektros įrenginių prijungimo prie tinklo įmokos dydis.
2018-02-08
Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)

Keičiasi Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodika

Komisija, atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus, pakoregavo Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodiką.
2018-02-08
Informacija apie priimtus sprendimus (dujos)
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Susipažinkite su svarbiausiais įvykiais biokuro rinkoje 2017 m. IV ketv.

Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2017 m. IV ketv.
2018-02-09

Vienašališkai nustatytos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos

Vilniaus r. savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nenustačius UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2018-02-08

Būtina atidžiai deklaruoti elektros energijos skaitiklio rodmenis

Komisija, išnagrinėjusi Vilniuje gyvenančio vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, pasisakė, kad vartotojas turi apmokėti už visą faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį.
2018-02-06

Informacija vartotojams: kas nustato karšto vandens suvartojimo normatyvo dydį?

Komisija išnagrinėjo dviejų vartotojų ginčus su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl nuo 2017 m. birželio mėn. taikomų didesnių karšto vandens suvartojimo normatyvų ir pasisakė, kad taikomų normatyvų dydis yra apskaičiuotas ir pritaikytas teisingai.
2018-02-06

Siekiama suvienodinti ES prekybos elektros energija platformose taisykles

Komisija patvirtino paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių parengtas rezervinių procedūrų dėl kainų susiejimo skirtingose rinkose, taip pat prekybos einamosios paros ir kitos paros produktais suvienodinimo metodikas.
2018-02-06

Komisija suderino UAB „Molėtų vanduo“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

UAB „Molėtų vanduo” aptarnaujamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 2,33 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.
2018-02-02