Įeiti

Pateikiame sausio mėnesio šilumos kainų statistiką Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėn. yra 5,19 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gruodžio mėn., pokytis sudaro 2,17 proc.
2018-01-12
Šiluma, Statistika, Vartotojams

Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo

Komisija teikia viešajai konsultacijai Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimus.
2018-01-12
Dujos, Viešosios konsultacijos
loading

Karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus: ką turi žinoti vartotojas?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ bei UAB „Vilniaus energija“ ginčą, pasisakė, kad taikant karšto vandens normatyvus gyventojų skaičius nustatomas pagal faktiškai deklaruotus duomenis.
2018-01-15
Informacija apie priimtus sprendimus (šiluma)

Keičiasi ES pralaidumų skaičiavimo regionai

Komisija kartu su kitomis ES reguliavimo institucijomis patvirtino naujos Belgijos – Didžiosios Britanijos prekybos zonos ribos įtraukimą į Lamanšo sąsiaurio pralaidumų skaičiavimo regioną.
2018-01-11
Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)

Keičiasi Sankcijų skyrimo taisyklės ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašas

Komisija patvirtino naujos redakcijos Sankcijų skyrimo taisykles ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą.
2018-01-11
Informacija apie priimtus sprendimus

Patvirtinta deklaracijos forma nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti

Komisija parengė ir patvirtino deklaracijos formą nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui išduoti ar pakeisti.
2018-01-11
Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Siūloma keisti energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarką

Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką.
2018-01-11

Energetikos ir vandens kainos 2018 m. išlieka stabilios

Komisijos nariai dalyvavo Seimo energetikos komisijos posėdyje ir pristatė komunalinių paslaugų – elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo – kainų tendencijas 2018 m.
2018-01-11

Komisija suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektus

Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą, užtikrinant sistemos naudotojų poreikius, suderino AB „Amber Grid“ bendru sąrašu pateiktas derinti investicijas, kurių vertė – 2 822,5 tūkst. Eur.
2018-01-11

Suvienijamos kompetencijos sprendžiant energetikos srities klausimus

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Inga Žilienė ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. viršininko pareigas Andrius Daščioras pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
2018-01-03

Kokiais atvejais operatorius gali keisti išduotas išankstines elektros įrenginių prijungimo sąlygas?

Komisija, išnagrinėjusi UAB „Energijos žara“ ir AB „Litgrid“ ginčą dėl 60 MW vėjo elektrinių parko prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sąlygų, pasisakė, kad operatorius pagrįstai numatė papildomos 110 kV oro linijos Kelmė−Šiauliai grandies įrengimą.
2017-12-27

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo

Komisija, siekdama užtikrinti, kad ūkio subjektai viešai skelbtų visą privalomą informaciją apie vykdomą veiklą, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projektą.
2017-12-27