Įeiti

Komisija pradėjo AB „Kauno energija“ patikrinimą

Komisija pradėjo patikrinimą dėl AB „Kauno energija“ skelbiamų palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo.
2018-01-19
Šiluma, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Dėl kainų ir tarifų

Pateikiame sausio mėnesio šilumos kainų statistiką Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėn. yra 5,19 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gruodžio mėn., pokytis sudaro 2,17 proc.
2018-01-12
Šiluma, Statistika, Vartotojams
loading

Suderintos UAB Tauragės šilumos tinklų investicijos

Komisija suderino UAB Tauragės šilumos tinklų 2018–2019 m. numatytus įgyvendinti investicijų projektus, kurių bendra vertė – 1,34 mln. Eur.
2018-01-18
Informacija apie priimtus sprendimus (šiluma)

Druskininkuose bus rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 m. numatytą atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją Druskininkų mieste. Bendra projekto vertė – 1410,70 tūkst. Eur.
2018-01-18
Informacija apie priimtus sprendimus (šiluma)

Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijas

Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijų projektus: 330 KV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimą į 330/110/10 KV Bitėnų transformatorių pastotę (II etapas) ir 110 KV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statybą.
2018-01-18
Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdys naujas tiekėjas

Komisija UAB „Mažasis energijos skirstymo operatorius“ išdavė leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.
2018-01-18
Informacija apie priimtus sprendimus (elektra)
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Vienašališkai nustatytos UAB „Tvarkyba“ bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Šalčininkų r. savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nenustačius UAB „Tvarkyba“ Komisijos suderintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2018-01-18

Rokiškio gyventojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Vartotojams, atsiskaitantiems už paslaugas bute, nustatyta 1,51 Eur/m3 (be PVM) kaina.
2018-01-18

Komisija įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2017–2026 metais

Komisija įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2017–2026 metais.
2018-01-18

Komisija patvirtino Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą

Komisija patvirtino Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą.
2018-01-18

Nustatyta UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Komisija, įvertinusi faktines bei planuojamas UAB „Visagino būstas“ sąnaudas, reikalingas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugai teikti, suderino bazinę šios paslaugos kainą – 0,29 Eur/m3 (be PVM).
2018-01-18

Savivaldybių taryboms – įpareigojimas teisingai diferencijuoti UAB „Vilniaus vandenys“ paslaugų bazines kainas

Nustatant UAB „Vilniaus vandenys“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas pasirinktas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos diferencijavimas pažeidžia atskirų abonentų interesus.
2018-01-18