Įeiti
Publikuota: 2015.01.13. Atnaujinta:

Keičiasi elektros energetikos sektoriaus paslaugų kainodara


Komisija, siekdama skatinti elektros tinklų infrastruktūros paslaugų efektyvumą, plėtrą bei investicijų planavimą energetikos sektoriuje, patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką (toliau – Metodika), įgyvendinančią ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį.

Įsigaliojus Metodikai, elektros energijos infrastruktūrinės dalies tarifai bus skaičiuojami ne pagal istoriškai įmonių susiformavusias ilgalaikio turto (galimai neefektyvias) sąnaudas, bet pritaikius efektyviai veikiančio infrastruktūros tinklo modeliavimo principus (LRAIC modelis).

Esminiai pasikeitimai:

• Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugas teikiančioms įmonėms, savo teritorijoje turinčioms daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, kainos bus nustatomos taikant LRAIC modelį, t. y. remiamasi prielaida, kad ilguoju laikotarpiu elektros energijos perdavimo ir skirstymo operatorių kaštai yra kintami, naudojamas efektyvus tinklas, technologijos ir tinklo elementai bei veikiama efektyviai konkurencinėje aplinkoje.

Keičiasi reguliuojamų kainų skaičiavimo tvarka: bus atsižvelgiama į sudarytą sąrašą ribojančių veiksnių, taikomų nustatant reguliuojamo turto (investicijų) vertę bei būtinąsias kapitalo sąnaudas, kurios padengiamos per reguliuojamų paslaugų kainas, investicijų grąžos norma skaičiuojama pagal Komisijos nustatytą optimalią kapitalo struktūrą.

• Numatyta, kad skaičiuojant visuomeninių paslaugų tarifus pagal pinigų srautus bus įvertinama būtinybė užtikrinti apyvartinių lėšų srautus

• Įtvirtintas efektyvesnis skatinimo mechanizmas perdavimo ir skirstymo operatoriams: jei persiuntimo patikimumo rodiklis pagerėjo ar pablogėjo nuo 5 iki 10 proc. – leistinoji investicijų grąža gali būti sumažinta ar padidinta 1 proc., jei rodiklis pablogėjo ar pagerėjo daugiau nei 10 proc. – 2 proc.

• Mažųjų elektros skirstytojų, turinčių mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, atveju kapitalo kaštai toliau skaičiuojami taikant turto istorinės vertės nustatymo metodą.


 

Numatoma, kad LRAIC apskaitos modelis elektros energetikos sektoriuje bus pradėtas taikyti 2016 metais, nustatant kainas naujam penkerių metų reguliavimo periodui. Komisija tikisi priimti sprendimą dėl perdavimo ir skirstymo kainų 2016 metams kitos savaitės posėdyje.