Įeiti
Publikuota: 2015.01.13. Atnaujinta:

Komisija priėmė preliminarų sprendimą dėl gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimo ir perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo


Vykdydama Gamtinių dujų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimus, numatančius perdavimo veiklos atskyrimą nuo tiekimo ir gamybos (gavybos) veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą, Komisija įvertino AB „Amber Grid“ atliktus perdavimo  veiklos atskyrimo veiksmus ir nusprendė:

Konstatuoti, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo nuostatas ir AB „Amber Grid“ gali būti paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.

Informuoti Europos Komisiją apie priimtą Komisijos preliminarų sprendimą.

Priimti galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ne vėliau kaip 2015 m. gegužės mėn. pradžioje.

AB „Amber Grid“ įpareigota, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių neužtikrinamas Gamtinių dujų įstatyme nustatytų perdavimo veiklos atskyrimo reikalavimų įgyvendinimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai šios aplinkybės tampa žinomos AB „Amber Grid“, informuoti Komisiją.