Įeiti
Publikuota: 2015.01.19. Atnaujinta:

Komisija atliko į pastatus integruotų saulės elektrinių patikrinimus


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrų surenkamų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų panaudojimą ir atsižvelgdama į tai, kad elektros energijos gamintojams, turintiems į pastatus integruotas saulės elektrines, mokamas didesnis skatinimo tarifas, atliko šių saulės jėgainių patikrinimus. ­Komisijos specialistai, vykdami į objektus, tikrino, ar technologinis elektrinės tipas, nurodytas išduotame leidime gaminti elektros energiją, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą, t. y. ar gamintojai, gavę leidimą integruotai saulės elektrinei, realiai įrenginius integravo į pastatą ir patyrė didesnius investicinius kaštus.

Komisijos specialistai, patikrinę 147 saulės jėgainės, nustatė, kad:

134 integruotų į pastatus saulės elektrinių technologinis tipas, nurodytas leidime gaminti, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą, 8 – neatitinka;

2 jėgainės leidime nurodytą technologinį tipą atitinka su sąlyga, jei nekilnojamojo turto objektai, į kuriuos yra integruotos elektrinės, yra laikytini pastatais, 2 jėgainėms skatinimo tarifai gali būti taikomi tik tai daliai, kuri integruota į pastatų stogus, dar viena saulės elektrinė leidime nurodytą technologinį tipą atitinka iš dalies, t. y. tik ta elektrinės dalis, kuri integruota į pastato, atitinkančio keliamus reikalavimus, stogą.   

Dėl 8 saulės jėgainių, kurios neatitinka leidime gaminti elektros energiją nurodyto technologinio tipo, Komisija kreipsis į Energetikos ministeriją, dėl 5 – į atitinkamas institucijas, kad būtų pateiktas išaiškinimas, ar pastatai, į kuriuos integruotos saulės jėgainės, atitinka Statybų įstatymo ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus.