Įeiti
Publikuota: 2015.01.19. Atnaujinta:

Komisija parengė ir patvirtino Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą


Komisija parengė ir patvirtino Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, kuris  visiems asmenims, ketinantiems ar besiverčiantiems šilumos gamybos veikla centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, sudaro vienodas ir nediskriminacines prisijungimo bei naudojimosi šilumos tiekimo tinklais sąlygas ir tvarką.

Sąvade įtvirtintos nuostatos:

- nustatyta prisijungimo prie centralizuoto šilumos perdavimo tinklų tvarka, įtvirtinanti visiems ūkio subjektams, ketinantiems verstis šilumos gamybos veikla, vienodas ir nediskriminacines prijungimo sąlygas;
- įtvirtintas potencialaus NŠG prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas, įpareigojantis nepriklausomus šilumos gamintojus vykdyti prisijungimo sąlygas;
- reglamentuoti šilumos tiekėjų ir gamintojų tarpusavio santykiai nurodant, kokią konkrečią informaciją turi pateikti šilumos tiekėjai ir gamintojai. Taip skatinamas abiejų pusių bendradarbiavimas ir didinamas veiklos efektyvumas bei skaidrumas;
- numatyti techniniai parametrai ir kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti NŠG šilumos įrenginiai, prijungiami prie šilumos tiekėjo sistemos, ir šiais įrenginiais pagaminta šiluma. Iš anksto viešai skelbiami parametrai užtikrina visiems nepriklausomiems gamintojams, norintiems tiekti šilumą į šilumos tiekėjo tinklus, aiškias sąlygas ir tvarką;
- išvardyti dispečerinio valdymo principai, kurie užtikrins optimalų ir saugų centralizuoto šilumos tiekimo sistemos darbą.

Aiški ir detali prisijungimo bei naudojimosi šilumos tiekimo tinklais tvarka skatina efektyvią konkurenciją tarp visų šilumos gamintojų, padeda sukurti palankią aplinką investicijoms bei sudaro sąlygas tikslingai planuoti šilumos perdavimo tinklų darbą ir plėtrą.