Įeiti
Publikuota: 2015.01.19. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Baltpool“ paslaugų gamtinių dujų biržoje įkainius


Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio mėn. suvartojamų gamtinių dujų kiekis visuose šį sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose apskaitomas ne tūrio vienetais (m3), o energijos vienetais (MWh), naudojant dujų viršutinį šilumingumą, Komisija suderino perskaičiuotus UAB „Baltpool“ paslaugų gamtinių dujų biržoje įkainius.   

UAB „Baltpool“ taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems gamtinėmis dujomis, dydis nesikeičia, tik išreiškiamas kitais mato vienetais.