Įeiti
Publikuota: 2015.01.21. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių


Siekdama užtikrinti, kad gamtinių dujų sistemų naudotojams būtų sudaromos sąžiningos, nediskriminuojančios ir konkurencingos sąlygos pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ skirstymo sistema, Komisija teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pasikeitimai:
- nustatyta, kad ataskaitinis laikotarpis – dujų mėnuo, t. y. laikotarpis nuo pirmos kalendorinės bet kurio mėnesio dienos 7.00 valandos iki pirmos kalendorinės kito mėnesio dienos 7.00 valandos;
- pakeistas energijos apskaitos vienetų skaičiavimas – gamtinių dujų kiekis skaičiuojamas ne kubiniais metrais, o megavatvalandėmis;

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. vasario 20 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".