Įeiti
Publikuota: 2015.01.28. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl teisės aktų pakeitimo, įgyvendinant Energijos išteklių rinkos įstatymą


Komisija, atsižvelgdama į Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus ir siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, pakoregavo ir skelbia viešąją konsultaciją dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo, Sankcijų skyrimo taisyklių ir Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių pakeitimo.

Esminiai pakeitimai:

- išgryninta institucijų atsakomybė, numatant, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visus pažeidimus, susijusius su biokuro pirkimu ne biržoje, tiria Viešųjų pirkimų tarnyba;
- nustatyta, kad tuo atveju, jeigu įmonės įsigyja kurą ne teisės aktų numatyta tvarka, Komisija patiriamų sąnaudų neįtraukia į vidutinės biokuro kainos skaičiavimus;
- įtvirtinta, kad už pažeidimus energetikos įmonėms gali būti skirta bauda iki 10 proc. veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, metinių pajamų.  

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas, Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projektas ir Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių pakeitimo projektas paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektams teikti iki 2015 m. vasario 6 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.