Įeiti
Publikuota: 2015.01.30. Atnaujinta:

Komisija konstatavo, kad UAB „Pakruojo šiluma“ kainos nustatytos nesilaikant reikalavimų dėl sąnaudų pagrįstumo


Komisija, įvertinusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu nustatytas UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad jos neatitinka Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų dėl sąnaudų pagrįstumo.

Pakruojo rajono savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl perskaičiuotų šilumos kainų, neįvertino UAB „Pakruojo šiluma“ būtinųjų veiklos sąnaudų – 56,6 tūkst. Eur, kurios susidarė dėl faktinių išlaidų ir skaičiavimuose naudotų kuro sąnaudų. Toks savivaldybės tarybos sprendimas neužtikrintų UAB „Pakruojo šiluma“ vartotojų aprūpinimo šilumos energija ir efektyviai vykdomos šilumos tiekimo veiklos.  

Pakruojo rajono savivaldybei per nustatytą terminą – 30 kalendorinių dienų – neištaisius nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališku sprendimu. 

Šiuo metu UAB „Pakruojo šiluma“ vartotojams taikomos Komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios.