Įeiti
Publikuota: 2015.01.30. Atnaujinta:

Komisija konstatavo Kauno termofikacijos elektrinės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus


Komisija, įvertinusi UAB Kauno termofikacijos elektrinės perskaičiuotas šilumos (gamybos) kainas antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad jos nustatytos pažeidžiant Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus, įpareigojančius šilumos kainą grįsti būtinosiomis veiklos sąnaudomis.

Kauno termofikacijos elektrinė, paskirstydama sąnaudas tarp galios rezervo užtikrinimo ir šilumos gamybos veiklų, dalį sąnaudų, patirtų šilumos gamybos veikloje, bet nepadengiamų dėl veikimo konkurencijos sąlygomis, priskyrė galios rezervo užtikrinimo sąnaudoms.   

UAB Kauno termofikacijos elektrinei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališku sprendimu.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė yra nepriklausomas reguliuojamas šilumos gamintojas – šiluma tiekiama į AB „Kauno energija“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklus.