Įeiti
Publikuota: 2015.02.12. Atnaujinta: 2015.03.17

Komisija patvirtino Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašą


Atsižvelgiant į 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą ir siekiant užtikrinti vartotojams nepertraukiamas bei kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Komisija parengė ir patvirtino Garantinio geriamojo vandens tiekimoir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Esminės nuostatos Apraše:
• reglamentuoti garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo bendrieji reikalavimai ir sąlygos, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas vykdomos veiklos licencijos galiojimas;
• nustatyta, kaip vartotojams turi būti užtikrinamas garantinis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas, t. y. savivaldybės institucija įpareigota per nustatytą terminą paskirti viešąjį vandens tiekėją, kaip vykdantį garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą,  taip pat apribota garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo trukmė – ne ilgiau kaip 2 metai;
• numatyta garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų) tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo tvarka, užtikrinant, kad savivaldybės nustatyta garantinių paslaugų kaina nebus didesnė nei vartotojai mokėjo ankstesniam šių paslaugų teikėjui.

Komisijos patvirtintas Aprašas bus taikomas savivaldybių institucijoms, kurios atsakingos už vartotojų aprūpinimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.