Įeiti
Publikuota: 2015.02.20. Atnaujinta:

Hidroenergiją naudojantiems gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, patvirtintas skatinimo kvotų paskirstymo aukciono sąlygų aprašas


Siekiant užtikrinti visiems rinkos dalyviams nediskriminacines sąlygas ir skaidrų paramos paskirstymą atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems gamintojams, Komisija patvirtino skatinimo kvotų paskirstymo aukciono sąlygų aprašą gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW.

Pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti.

Sąlygų apraše pateikiama esminė informacija apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei:

informacija apie gamintojų grupę ir skatinimo kvotą;

aukciono regionas ir esama laisva skatinimo kvota regione;

skatinimo kvotos taikymo terminas;

aukciono dokumentų, pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimo tvarka, nurodant dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminus, vietą, aukciono sekretoriaus kontaktinius duomenis, taip pat fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį gamintojų grupei.

Gamintojai, planuojantys dalyvauti šiame aukcione, privalo pateikti Komisijai (Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius) aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 27 d. (imtinai).

2015 m. balandžio 28 d. įvyks pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis.

Aktuali informacija aukcionų dalyviams skelbiama Komisijos tinklapyje