Įeiti
Publikuota: 2015.02.20. Atnaujinta:

Komisija nustatė UAB „Kurana“ bazinę šilumos gamybos kainą


Atsižvelgiant į tai, kad Pasvalyje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Kurana“ kogerenarcinės jėgainės statybai pasinaudojo Europos Sąjungos finansine parama ir tokiam gamintojui privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, Komisija posėdyje nustatė bazinę šilumos gamybos kainą 4,31 euro ct/kWh (vertė litais – 14,88 ct/kWh) trejų metų laikotarpiui. Pastovioji kainos dalis yra 0,57 euro ct/kWh (vertė litais – 1,97 ct/kWh), kintamoji – 3,74 euro ct/kWh (vertė litais – 12,91 ct/kWh). Metinis patiektos šilumos kiekis sudaro 5 000 MWh.

UAB „Kurana“ šilumos gamybos veiklą pradėjo 2012 metų rugpjūtį, bendrovė šilumą gamina iš biodujų ir tiekia ją į AB „Panevėžio energija“ valdomus centralizuotus tinklus, kur šiluma paskirstoma Pasvalio miesto vartotojams.

Nuo 2009 metų pabaigos UAB „Kurana“ eksploatuoja bioetanolio gamybos bei termofikacinės elektrinės įrenginius, nuo 2010 metų vasario – biodujų gamybos įrenginius. Tai vienintelė Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse gamykla, kur bioetanolio, skirto biodegalams, bei elektros ir šiluminės energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (mezofilinio proceso metu pagamintų biodujų) gamybos technologiniai procesai sujungti į vieną nepertraukiamą technologinę grandinę.

Iš viso į šių gamybos įrenginių statybą investuota 12,9 mln. Eur (vertė litais 44,7 mln. Lt), iš jų 5,2 mln. Eur (vertė litais 18 mln. Lt) finansuota Europos Sąjungos paramos lėšomis.

Pasvalio mieste šilumos gamybos veiklą be UAB „Kurana“ vykdo dar du nepriklausomi šilumos gamintojai – UAB „ENG“ ir UAB „Eko termo“.