Įeiti
Publikuota: 2015.02.27. Atnaujinta:

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams 2015 m. II ketv. fiksuoti tarifai nesikeis


Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą bei ekonomines ir finansines sąlygas verslui plėtoti, 2015 m. II ketv. vėjo, biomasės, biodujų, saulės ir hidroenergiją naudojančioms elektrinėms paliko galioti 2015 m. I ketv. Komisijos nustatytus tarifus.

Skatinamieji tarifai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams perskaičiuojami kas ketvirtį, įvertinant investuotino kapitalo apimtis elektros energijos jėgainėms įrengti, jų naudingo eksploatavimo, skatinimo laikotarpį, laukiamą elektros energijos jėgainės pagamintos ir patiektos vidutinės metinės elektros energijos kiekį bei kt.

Komisija, atsižvelgusi į šiuos faktorius, nustatė, kad nėra poreikio 2015 m. II ketv. keisti šiuo metu galiojančių tarifų energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams.

Komisijos nustatyti tarifai galios nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.