Įeiti
Publikuota: 2015.02.27. Atnaujinta:

Keičiasi šilumos paskirstymo tvarka bendrojo naudojimo patalpose


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio pakeitimus, susijusius su apmokėjimu už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, pakeitė Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles, taip pat Komisijos rekomenduojamus penkis šilumos paskirstymo metodus: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 10.

Esminis pasikeitimas: numatyta, kad tais atvejais, kai bendro naudojimo patalpose šildymo prietaisai yra teisėtai demontuoti arba pagal namo projektą neįrengti, vartotojai nemoka už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, o atsiskaito tik už pastato bendrosioms reikmėms sunaudotą šilumos kiekį, proporcingą jų būsto plotui.