Įeiti
Publikuota: 2015.02.27. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ investicijas


Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba" atliktų nedidelės vertės investicijų,  skirtų Lietuvos elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės patikimam bei saugiam darbui užtikrinti, sąrašą, kurio bendra vertė – beveik 5,7 mln. Eur.

Didelės vertės investicijas, kurių vertė viršija 0,868.860 mln. Eur, Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą ir projektų vykdymo kontrolę,  vertina ir derina kiekvieną atskirai:
• Lietuvos elektrinės kuro ūkio vandens valymo flotacinių įrenginių rekonstrukcijos investicijų projektą (vertė – daugiau nei 1,5 mln. Eur);
• Lietuvos elektrinės fizinės saugos sistemų atnaujinimo investicijų projektą (vertė – daugiau nei 0,9 mln. Eur).

AB „Lietuvos energijos gamyba" investicijas įgyvendina nuosavomis lėšomis.

Komisijos suderinta Lietuvos elektrinės kuro ūkio vandens valymo flotacinių įrenginių rekonstrukcija leis sumažinti išlaidas galutinio vandens išvalymo nuo naftos produktų darbų vykdymui ir priežiūrai, taip pat bendrovės eksploatacines sąnaudas. Preliminariais skaičiavimais, dėl atliktos rekonstrukcijos Lietuvos elektrinės gaminamos elektros energijos kaina vidutiniškai mažės 0,150 Eur/MWh (gaminant 1100 000 MWh per metus), šilumos – 0,012 Eur/MWh.

Lietuvos elektrinės fizinės saugos sistemų atnaujinimo investicinis projektas skirtas užtikrinti Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės saugos reikalavimus. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2015 m. IV ketv.