Įeiti
Publikuota: 2015.02.27. Atnaujinta:

Pakeisti teisės aktai, užtikrinant Energijos išteklių rinkos įstatymo įgyvendinimą


Atsižvelgiant į Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus ir siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą kontroliuojant prekybą biokuru, Komisija pakoregavo Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą, Sankcijų skyrimo taisykles ir Energijos išteklių rinkos tyrimo taisykles. 

 

Esminiai pasikeitimai:

- išgryninta institucijų atsakomybė, numatant, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visus pažeidimus, susijusius su biokuro pirkimu ne biržoje, tiria Viešųjų pirkimų tarnyba;
- nustatyta, kad tuo atveju, jeigu įmonės įsigyja kurą ne teisės aktų numatyta tvarka, Komisija patiriamų sąnaudų neįtraukia į vidutinės biokuro kainos skaičiavimus;
- įtvirtinta, kad už pažeidimus energetikos įmonėms gali būti skirta bauda iki 10 proc. veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, metinių pajamų.