Įeiti
Publikuota: 2015.03.05. Atnaujinta: 2015.03.17

Patvirtintos naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės


Siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie energetikos įmonių vykdomą veiklą, Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).  

Esminiai pakeitimai Taisyklėse:

• numatytas reikalavimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms, kaip ir kituose energetikos sektoriuose veikiantiems ūkio subjektams, teikti Komisijai informaciją apie geriamojo vandens tiekimo, nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, investicijas, veiklos ir plėtros plano vykdymą;

• nustatyta, kad šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai teiks išsamesnius duomenis Komisijai, t. y. informaciją apie praėjusio mėnesio nepriklausomų šilumos gamintojų užimamą rinkos dalį, sudarytus energijos išteklių įsigijimo sandorius, susijusius asmenis;

• numatyti reikalavimai gamtinių dujų skirstymo licencijas turinčioms įmonėms teikti informaciją apie vartotojus, pakeitusius tiekimo įmonę, gamtinių dujų tiekimo licencijas turinčioms įmonėms – gamtinių dujų tiekimo kainą;

• papildomai įpareigoti nepriklausomi elektros energijos tiekėjai teikti informaciją Komisijai apie taikomus tarifų planus vartotojams;

• nuo 2016 m. sausio 1 d. ūkio subjektai ataskaitas ir kitą informaciją Komisijai privalės teikti elektronine forma per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą.