Įeiti
Publikuota: 2015.03.12. Atnaujinta:

Keičiasi energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo tvarka


Komisija, siekdama nustatyti skaidrią ir aiškią tvarką, pagal kurią vertins ūkio subjektų  technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą.

Esminiai pakeitimai:
• supaprastinta tvarka asmenims, norintiems gauti gamtinių dujų tiekimo licenciją, – panaikintas  reikalavimas atlikti technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimą;
• atsisakyta technologinio pajėgumo vertinimo ūkio subjektams, norintiems vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą;
• šilumos sektoriuje bus atliekamas tik licencijuojamų ūkio subjektų technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas, t. y. reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų technologinis ir vadybinis pajėgumas nebus vertinamas; 
• nustatyta, kad tiekimo veiklos segmentams finansinio pajėgumo žemutinei reikšmei skaičiuoti bus naudojami 5 santykiniai rodikliai vietoj dabar taikomų 7, skaičiuojant infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo rodiklį – 4 finansiniai santykiniai rodikliai vietoj dabar taikomų 8;
• vandens sektoriuje numatytas ūkio subjektų taikomos vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimas, t. y. ne daugiau kaip 4 proc. nuo vidutinių mėnesio šeimos pajamų;
• sugriežtinta finansinio pajėgumo vertinimo tvarka tiekimo licencijas turintiems ūkio subjektams, numatant pareigą kas mėnesį teikti informaciją apie licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus, gautinas ir mokėtinas sumas.