Įeiti
Publikuota: 2015.03.12. Atnaujinta:

Komisija atliko vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, atlikusi vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, nustatė finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,34 balo.

Šiam rodikliui apskaičiuoti buvo naudojami 48 vandentvarkos įmonių, kurios teikia Komisijai finansines ataskaitas, 2013 metų duomenys.

Komisijos nustatyta finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė bus naudojama  išduodant licencijas geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, turintiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklą, kaip numato 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.