Įeiti
Publikuota: 2015.03.12. Atnaujinta:

Komisija siekia užtikrinti, kad vartotojai už šilumą mokėtų pagrįstomis kainomis


Komisija, įvertinusi Širvintų r. savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas UAB „Širvintų šiluma" centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimą dėl UAB „Prienų energija" Trakų padalinio šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad jos neatitinka Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų dėl sąnaudų paskirstymo ir pagrįstumo.

Širvintų r. savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl UAB „Širvintų šiluma" perskaičiuotų šilumos kainų,  neteisingai paskirstė įmonės papildomai gautas pajamas dėl faktinių išlaidų ir skaičiavimuose naudotų kuro kainų, taip pat patikslintas šilumos punktų priežiūros pajamas – iš viso 20,4 tūkst. Eur (vertė litais – 70,44 tūkst. Lt).   Gautos papildomos pajamos turi būti paskirstytos, atitinkamai mažinant šilumos kainą vartotojams.

Trakų r. savivaldybės taryba, nustatydama UAB „Prienų energija" Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, neįvertino įmonės būtinųjų veiklos sąnaudų (susidariusio skirtumo dėl faktinių išlaidų ir skaičiavimuose naudotų kuro sąnaudų) – 23,39 tūkst. Eur (vertė litais – 80,76 tūkst. Lt).

Komisijai konstatavus šilumos tiekimo įmonių šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus, savivaldybių tarybos turi 30 kalendorinių dienų terminą jiems ištaisyti. To nepadarius, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę šilumos kainos dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.