Įeiti
Publikuota: 2015.03.20. Atnaujinta:

Komisija įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 2014–2023 m. tinklo plėtros planą


Komisija, išanalizavusi AB „Amber Grid“ pateiktą Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą, konstatavo, kad plane numatytos investicijos užtikrins dujų rinkos dalyvių poreikius, tiekimo patikimumą ir efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 metų į priekį numatomas atlikti investicijas.  Bendra 2014–2023 m. investicijų projektų vertė sudaro apie 252,1 mln. Eur (vertė litais – 870,5 mln. Lt).

Investicijų projektai suskirstyti į šias pagrindines grupes:
• bendro intereso projektai:
- Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos („GIPL“): projekto vertė 136 mln. Eur (469,6 mln. Lt), iš jų 80,2 mln. Eur ( 277,1 mln. Lt) – ES finansinės paramos lėšos, įgyvendinimo terminas –  2019 m.
- Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų didinimas (magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statyba): projekto vertė 63,7 mln. Eur (220 mln. Lt), iš jų 27,6 mln. Eur (95,3 mln. Lt ) – ES finansinės paramos lėšos, įgyvendinimo terminas – 2015 m. pabaiga.
- Dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų didinimas: projekto vertė  2,9 mln. Eur (10,0 mln. Lt), įgyvendinimo terminas – 2020 m.
kiti perdavimo sistemos projektai:
magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungtis (2-oji gija): projekto vertė 6,66 mln. Eur (23 mln. Lt), įgyvendinimo terminas – 2017 m.
• perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai numatyta skirti 42,8 mln. Eur (147,9 mln. Lt).

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą atsisiųskite.