Įeiti
Publikuota: 2015.03.20. Atnaujinta:

Patvirtintas skatinimo kvotų paskirstymo aukciono sąlygų aprašas vėjo energiją naudojantiems gamintojams


Siekiant užtikrinti visiems rinkos dalyviams nediskriminacines sąlygas ir skaidrų paramos paskirstymą atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems gamintojams, Komisija patvirtino skatinimo kvotų paskirstymo aukciono sąlygų aprašą vėjo energiją naudojantiems gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW  ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo.

Pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti.

Sąlygų apraše pateikiama esminė informacija apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei:
• informacija apie gamintojų grupę ir skatinimo kvotą;
• aukciono regionas ir esama laisva skatinimo kvota regione;
• skatinimo kvotos taikymo terminas;
• aukciono dokumentų, pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimo tvarka, nurodant dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminus, vietą, aukciono sekretoriaus kontaktinius duomenis, taip pat fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį gamintojų grupei.

Šiuo metu esama laisva skatinimo kvota elektrinėms, naudojančioms vėjo energiją, yra 7,5 MW.

Aukciono metu laimėta skatinimo kvota taikoma 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją vėjo elektrinėje išdavimo dienos.

Gamintojai, planuojantys dalyvauti šiame aukcione, privalo pateikti Komisijai (Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius) aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 25 d. (imtinai).

2015 m. gegužės 26 d. įvyks pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis.

Aktuali informacija aukcionų dalyviams skelbiama Komisijos tinklapyje