Įeiti
Publikuota: 2015.03.26. Atnaujinta:

Komisija patvirtino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos formą


Komisija, atsižvelgdama į 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, kuris numato pareigą Komisijai išduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas,  ir 2015 m. vasario 13 d. įsigaliojusias naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisykles, parengė ir patvirtino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos formą.

Licencijos formoje nurodyta:
- licencijuojama veikla;
- licenciją išdavusi institucija;
- licencijos numeris;
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos turėtojo rekvizitai – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas;
- licencijos išdavimo data;
- teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla.

Komisija planuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms licencijas pradėti išduoti nuo balandžio mėnesio.