Įeiti
Publikuota: 2015.03.26. Atnaujinta:

Komisija užbaigė AB „Litgrid“ licencijuojamos veiklos patikrinimo procedūras


Komisija, įvertinusi atlikto AB „Litgrid“ planinio veiklos patikrinimo rezultatus ir nustatytus pažeidimus, užbaigė licencijuojamos veiklos patikrinimo procedūras – priimtas sprendimas skirti AB „Litgrid“ 100 tūkst. Eur baudą.

Komisija taip pat įpareigojo AB „Litgrid“ iki 2015 m. gegužės 26 d. ištaisyti reguliuojamų sąnaudų ataskaitas už 2011–2013 metus ir pateikti jas Komisijai.

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui AB „Litgrid“ bauda, kaip numato Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punktas, skirta atsižvelgiant į tai, kad bendrovė 2011–2013 m. ataskaitiniu laikotarpiu reguliuojamai perdavimo veiklai nepagrįstai priskyrė 15,058 mln. Eur sąnaudų.

Tokiais veiksmais AB „Litgrid“ neužtikrino, kad vartotojai už suvartotą elektros energiją (šiuo atveju už elektros energijos perdavimo paslaugą) mokėtų ekonomiškai pagrįstą kainą.

Ankstesniais Komisijos sprendimais numatyta atitinkamai sumažinti AB „Litgrid“ pajamas:  2015 m. – 0,835 mln. Eur, 2016 m. –7,112 mln. Eur ir 2017 m. – 7,112 mln. Eur sumomis.

Sankcijų taikymas yra atgrasanti priemonė reguliuojamiems ūkio subjektams ateityje nedaryti nusižengimų, taip pat Komisija siunčia signalą kitiems rinkos dalyviams, kad licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai nebus toleruojami.