Įeiti
Publikuota: 2015.03.30. Atnaujinta:

Komisija nepriklausomo šilumos gamintojo naudai išnagrinėjo ginčą su šilumos tiekėju


Komisija išnagrinėjo UAB „Ukmergės katilinė“ ginčą su UAB „Ukmergės šiluma“ ir priėmė sprendimą patenkinti nepriklausomo šilumos gamintojo reikalavimus dėl šilumos supirkimo.

2015 m. sausio 19 d. UAB „Ukmergės katilinė“, nepriklausomas šilumos gamintojas, kreipėsi į Komisiją prašydama pripažinti, kad UAB „Ukmergės šiluma“ nepagrįstai atsisako sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.

Išnagrinėjusi ginčą Komisija įpareigojo:

• UAB „Ukmergės šiluma“ sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį dėl UAB „Ukmergės katilinė“ pagamintos šilumos, atitinkančios numatytus reikalavimus, supirkimo į centralizuotą šilumos tiekimo tinklą su sąlyga, kad UAB ,,Ukmergės šiluma“ įvykdys pareigą pasirašyti gamintojo šilumos gamybos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) užbaigimo aktą UAB ,,Ukmergės katilinė“ inicijavus bandomosios eksploatacijos rezultatų patvirtinimo procedūrą;

• UAB „Ukmergės šiluma“ laikytis Šilumos ūkio įstatyme numatytų reikalavimų, t. y. supirkti nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą už pasiūlytą kainą, kuri turi būti ne didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Komisija, nagrinėdama šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų ginčus ne teisme tvarka, siekia užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos segmente, nesudarant papildomų barjerų nepriklausomiems šilumos gamintojams.