Įeiti
Publikuota: 2015.03.16. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Tauragės rajono dujofikavimo konkurso sąlygų investicijų projektams rengti aprašą


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrias ir aiškias naujų teritorijų dujofikavimo sąlygas, taip pat atsižvelgdama į preliminarias prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas,  patvirtino Tauragės rajono dujofikavimo konkurso sąlygų investicijų projektams rengti aprašą.

Prašymą dujofikuoti Tauragės rajono teritoriją 2014 m. rugsėjo 2 d. pateikė UAB „Vilkyškių pieninė“, dalyvauti konkurse pareiškė norą viena bendrovė – AB „Lietuvos dujos“.

Norėdama vykdyti naujos teritorijos prijungimo prie gamtinių dujų magistralinio dujotiekio darbus, AB „Lietuvos dujos“ atliko potencialios rinkos analizę ir nustatė:
• dujų naudojimo prognozes dešimties metų laikotarpiui naujoje dujofikuojamoje teritorijoje (prognozuojama, kad bus suvartojama nuo 785,4 tūkst. m3 gamtinių dujų 2016 m. iki 4744,2 tūkst. m3 2025 m.);  
• potencialius nebuitinius vartotojus (sudarant jų sąrašą ir preliminarias prijungimo sutartis, nurodant dujų naudojimo pradžios datą).

Komisija, įvertinusi atliktos potencialios rinkos analizės duomenis, kreipėsi į perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ dėl preliminarių naujos dujų sistemos prijungimo (sujungimo) sąlygų išdavimo.

AB „Lietuvos dujos“ per 45 darbo dienas pagal Komisijos patvirtintą aprašą parengs Tauragės rajono dujofikavimo investicijų projektą ir kartu su preliminariomis sutartimis pateiks derinti Komisijai.

Reguliariai atnaujinamą informaciją apie Tauragės rajono dujofikavimo konkursą galite rasti čia.