Įeiti
Publikuota: 2015.03.10. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos formos


Komisija, atsižvelgdama į 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, kuris numato pareigą Komisijai išduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas,  ir 2015 m. vasario 13 d. įsigaliojusią naują Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių redakciją, parengė ir teikia viešajai konsultacijai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos formą.

Licencijos formoje turi būti nurodyta:
- licencijuojama veikla;
- licenciją išdavusi institucija;
- licencijos numeris;
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos turėtojo rekvizitai – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas;
- licencijos išdavimo data;
- teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. kovo 16  d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".