Įeiti
Publikuota: 2015.03.04. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl šilumos kiekių pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai santykinių rodiklių apskaičiavimo tvarkos


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies pakeitimus, numatančius pareigą pastato prižiūrėtojui apskaičiuoti faktinius šilumos kiekius pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai (karšto vandens temperatūrai palaikyti), parengė ir teikia viešajai konsultacijai Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos projektą (toliau – Projektas).

Projekte įtvirtintos šios esminės nuostatos:

- nustatyta, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate apskaičiuoja santykinius šilumos sunaudojimo rodiklius šildymui, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai;
- įtvirtinta tvarka, kaip apskaičiuojami pastato santykiniai šilumos suvartojimo rodikliai, t. y. pagal faktinius pastato šilumos suvartojimo duomenis apskaičiuojamos santykinės pastato šilumos sąnaudos cirkuliacijai, vienam kvadratiniam metrui naudingojo ploto ir vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti, įvertinant skaičiuojamojo laikotarpio (kalendorinio mėnesio) dienolaipsnių skaičių;
- ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas pagal poreikį ir kompetenciją rengia bei teikia pastato valdytojui bei savininkui siūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. balandžio 3 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.