Įeiti
Publikuota: 2015.04.02. Atnaujinta:

Keičiamas Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas


​Komisija, siekdama užtikrinti efektyvesnį ir ilgesnį turto naudojimą reguliuojamoje veikloje bei tikslesnę nusidėvėjimo apskaitą, pakoregavo Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašą.

Esminiai pakeitimai:

• Atsižvelgiant į faktinę aplinkybę, kad dėl nesudėtingos konstrukcijos yra galimybė ilgiau eksploatuoti mažesniam dujų srautui pritaikytus apskaitos prietaisus, numatyta vietoje dabar taikomo vienodo 9 metų, taikyti skirtingus nusidėvėjimo normatyvus:
- kai skaitiklių dydis G10 ir didesnis – 9 metų;
- kai skaitiklių dydis iki G6 (imtinai) – 12 metų.
• Magistralinių dujotiekių sistema dėl skirtingo atskirų tinklo elementų nusidėvėjimo laikotarpio bus suskaidyta į atskiras turto grupes, atitinkamai skaičiuojant nusidėvėjimo laikotarpį:
- linijinei daliai (vamzdynams), kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kameroms, izoliacinėms movoms nustatytas 55 metų nusidėvėjimo normatyvas;
- dujų slėgio ribojimo mazgams, čiaupų mazgams su apvadinėmis linijomis – 20 metų;
- dujų apskaitos įrenginiams – 9 metų.

Į aprašą įtraukti jau anksčiau Komisijos atskiru nutarimu suderinti Suskystintų gamtinių dujų terminalo turto grupių nusidėvėjimo normatyvai.