Įeiti
Publikuota: 2015.04.02. Atnaujinta:

Keičiasi naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės


​Komisija, siekdama užtikrinti, kad gamtinių dujų sistemų naudotojams būtų sudaromos sąžiningos, nediskriminuojančios ir konkurencingos sąlygos pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ skirstymo sistema, suderino naujos redakcijos Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles.

Esminiai pasikeitimai:

- numatyta, kad ataskaitiniu laikotarpiu laikomas dujų mėnuo, t. y. laikotarpis nuo pirmos kalendorinės bet kurio mėnesio dienos 7.00 valandos iki pirmos kalendorinės kito mėnesio dienos 7.00 valandos, taip pat apibrėžtos dujų metų ir dujų ketvirčio sąvokos;
- pakeistas energijos apskaitos vienetų skaičiavimas – gamtinių dujų kiekis skaičiuojamas ne kubiniais metrais, o megavatvalandėmis.