Įeiti
Publikuota: 2015.04.02. Atnaujinta:

Reguliuojamiems ūkio subjektams – įpareigojimai viešai skelbti privalomą informaciją


​Komisija, siekdama užtikrinti elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriuose veikiančių reguliuojamų  ūkio subjektų veiklos skaidrumą ir viešumą, taip pat tinkamą vartotojų informavimą apie teikiamas paslaugas, jų kainas bei teikimo sąlygas, ginčų nagrinėjimą, atliko privalomos skelbti informacijos analizę.

Komisija konstatavo, kad AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Vakarų techninė tarnyba“, UAB „Kardos“, UAB „Marisa“, UAB „Nordic Power Management“ bei „Alpiq Energy“, SE, skelbia ne visą privalomą informaciją, numatytą Viešai skelbiamos informacijos tvarkos apraše ir Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklėse.

Ūkio subjektai nurodytus pažeidimus turi ištaisyti per 20 kalendorinių dienų ir informuoti Komisiją, to nepadarius, kaip numato Energetikos įstatymas, gali būti skiriamos sankcijos.