Įeiti
Publikuota: 2015.04.03. Atnaujinta:

Komisijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standartą


​2Sert_Lt-.jpg015 m. kovo 20 d. Komisijai išduotas sertifikatas, kuris patvirtina, kad Komisijoje yra įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 kokybės standarto reikalavimus.

Dvejus metus vykdomas projektas leido sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą, kurią nepriklausomi auditoriai pripažino kaip vieną geriausių viešajame sektoriuje veikiančių kokybės vadybos sistemų,  atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 kokybės standarto reikalavimus.

Projektas vykdomas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 metų finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.