Įeiti
Publikuota: 2015.04.10. Atnaujinta:

Komisija nustatė vandentvarkos įmonėms finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę


​Komisija, atsižvelgdama į kovo mėn. patvirtintą naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, kuriuo siekiama visiems reguliuojamiems sektoriams taikyti kiek įmanoma tapačią vertinimo tvarką, iš naujo suskaičiavo vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo už 2013 metus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,90 balo (anksčiau nustatyta 1,34 balo).

Skaičiuojant finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę pagal pasikeitusią tvarką, vertinami tik tie įmonių rodikliai, kurie tiksliausiai atspindi finansinį pajėgumą (grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, galimybė įvykdyti turimus trumpalaikius įsipareigojimus bei pirkėjų įsiskolinimo koeficientas).

Komisija, vertindama finansinį pajėgumą, siekia įsitikinti, ar įmonė pajėgi vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, t. y. užtikrinti saugų ir patikimą paslaugų teikimą vartotojams. 

Šiam rodikliui apskaičiuoti buvo naudojami 48 vandentvarkos įmonių, kurios teikia Komisijai finansines ataskaitas, 2013 metų duomenys.

Komisija, apibendrinusi ir įvertinusi įmonių duomenis, liepos mėnesį paskelbs vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę už 2014 metus.