Įeiti
Publikuota: 2015.04.10. Atnaujinta:

Komisija sertifikavo AB „Amber Grid“ kaip gamtinių dujų perdavimo operatorių


Komisija užbaigė sertifikavimo procedūrą, kaip to reikalauja III energetikos paketas, ir išdavė AB „Amber Grid“ neterminuotą gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją.

Komisija 2015 m. kovo 23 d. gavo Europos Komisijos nuomonę dėl Komisijos preliminaraus sprendimo sertifikuoti AB „Amber Grid“.

Europos Komisija išreiškė pastebėjimą tik dėl AB „Amber Grid“ sąsajų su UAB „LitGas“ atsižvelgiant į tai, kad:

„Energetikos ministerijos, kuri yra dujų tiekėjo akcininkė, finansinėmis paskatomis bendrovei „Amber Grid“ gali būti daromas nederamas poveikis, pvz., pajėgumų paskirstymo, techninės priežiūros ar investicijų klausimais. Todėl Komisija (red. pastaba – Europos Komisija) ragina Nacionalinį koordinacinį centrą (red. pastaba –Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją)  sertifikuoti „Amber Grid“ tik su sąlyga, kad visos „LitGas“ akcijos, kurias turi „Klaipėdos nafta“, bus perleistos." – Europos Komisijos nuomonės citata.

1 pav. Įmonių kontrolė gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose

atnaujinta-schema-imoniu-kontrole.png
 

 

Komisija posėdyje konstatavo, kad gamtinių dujų operatorius iš esmės atitinka III energetikos paketo nuostatas ir jo vykdoma gamtinių dujų perdavimo veikla yra tinkamai atskirta.

Tačiau, įvertinus Europos Komisijos pastabą, licencija išduodama su sąlyga, kad Energetikos ministerija per 12 mėn. imsis atitinkamų veiksmų ir ši galima įtaka bus panaikinta.

AB „Amber Grid“ įpareigota užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ turimų UAB „LitGas“ akcijų perleidimo ūkio subjektui vykdymą ir informuoti Komisiją apie šio proceso vykdymo eigą per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos, taip pat pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių neužtikrinamas nustatytų perdavimo veiklos atskyrimo reikalavimų įgyvendinimas, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai šios aplinkybės tampa žinomos bendrovei, pranešti Komisijai.