Įeiti
Publikuota: 2015.04.16. Atnaujinta:

Keičiasi investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarka


Komisija, siekdama numatyti aiškią ir visiems rinkos dalyviams vienodai suprantamą tvarką,  kokiais kriterijais vertina ir derina energetikos įmonių investicijų projektus, patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką.  

Esminiai pakeitimai:

• įtvirtintas kaštų-naudos analizės metodo reikalavimas, kurį atliekant diskonto norma bus laikoma Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta ir viešai skelbiama socialinė diskonto norma, jei tokia norma nenustatyta, taikoma 5% diskonto norma;
• nustatyta, jog teikiamos derinti investicijos, išskyrus dujų, suskystintų naftos dujų ir elektros įmonių investicijas, skirtas ilgalaikiam turtui atnaujinti bei vartotojams ir gamintojams prijungti, turi teikti grynąją naudą, t. y. investicijos  nauda turi būti didesnė nei jos įgyvendinimo kaštai;
• Komisijoje derinamos investicijos pagal apimtis išskiriamos į grupes: individualiai derinamas investicijas ir bendrai derinamų investicijų sąrašą;
• atskirai derinami elektros energetikos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių  10 metų plėtros planai;
• atsisakyta bendro intereso projektų derinimo detalizavimo, numatant, kad visa tvarka ir sąlygos pateikiamos Europos Tarybos ir Komisijos 2013 04 17 reglamente Nr.347/2013;
• įtvirtintas reikalavimas, kad reguliuojamų įmonių investicijos, kurios atliekamos įgyvendinant valstybinės svarbos projektus, turi būti efektyvios ir teikti grynąją naudą, nebent reguliuojama įmonė Komisijai įrodo investicijos būtinumą teikdama investiciją pagrindžiančią informaciją.