Įeiti
Publikuota: 2015.04.16. Atnaujinta:

Numatytas ilgesnis terminas gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimui atlikti


Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą gamtinių dujų tiekimo rinkoje, nustatyti didelę įtaką turinčius dalyvius ir ar jie nepiktnaudžiauja savo padėtimi, priėmė sprendimą numatyti ilgesnį – iki 2015 m. liepos 19 d. – terminą gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimui atlikti.

2014 m. gruodžio 19 d. Komisija pradėjo gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą, gavusi oficialų rinkos dalyvių kreipimąsi dėl AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų kainų nebuitiniams vartotojams, taikytų nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d., pagrįstumo.

Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo terminas pratęstas atsižvelgiant į surinktų duomenų apimtį bei vis dar tikslinamą informaciją. Komisija taip pat planuoja įvertinti situaciją gamtinių dujų tiekimo rinkoje ir 2015 m. I pusmetį.  

Primename, kad Komisija rinkos tyrimus savo iniciatyva atlieka ne rečiau nei kas penkerius metus. Rinkų tyrimai gali būti atliekami ir gavus skundą iš gamtinių dujų vartotojų dėl galimo asmenų piktnaudžiavimo atitinkamoje rinkoje, taip pat valstybės ar savivaldybės institucijų ar suinteresuotų asmenų motyvuotu prašymu.

Visa informacija apie rinkų tyrimus skelbiama ir reguliariai atnaujinama rubrikoje „Rinkų tyrimai".