Įeiti
Publikuota: 2015.04.30. Atnaujinta:

Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros planą 2014–2023 metais


Komisija, išanalizavusi perdavimo sistemos operatoriaus  AB „Litgrid“ parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros planą (2014–2023 metais) konstatavo,  kad plane numatytos investicijos užtikrins pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.
Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 metų į priekį numatomas atlikti investicijas.  Bendra 2014–2023 m. investicijų projektų vertė sudaro apie 960,6 mln. Eur.

Lentelė. Pagrindinės investicijų grupės į elektros energijos perdavimo sistemą 2014–2023 metais

Pagrindinės investicijų grupėsSuma, mln. EurProjekto įgyvendinimo terminas
Tarpsisteminė jungtis Lietuva–Švedija184,4iki 2016 m.
Tarpsisteminė jungtis Lietuva–Lenkija123,8iki 2016 m.
Tinklo pasiruošimas sinchroniniam darbui su KET375,4iki 2023 m.
Perdavimo tinklo plėtros ir atstatymo projektai218,8iki 2023 m.
ITT ir kiti projektai13,1iki 2023 m.
Perdavimo tinklo projektai vartotojų ir gamintojų iniciatyva45,1iki 2023 m.
Iš viso investicijų:                   960,6  


Planuojama, kad Europos Sąjungos fondų parama sudarys iki pusės strateginio projekto tarpsisteminės jungties Lietuva–Švedija (NordBalt) investicijų projekto bendros vertės.  Įvertinus įtaką elektros energijos perdavimo paslaugos kainai dėl tarpsisteminės jungties Lietuva–Lenkija (Litpol Link), perdavimo sistemos operatorius ketina kreiptis į  Connecting Europe Facility (CEF) fondą.
Investicijų projektai skirti užtikrinti saugią ir patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemą, sujungti ją su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu, integruoti į Europos elektros rinką.
Elektros energetikos įstatymas numato pareigą perdavimo sistemos operatoriui AB „Litgrid“ kiekvienais metais parengti ir pateikti Komisijai dešimties metų elektros perdavimo tinklų plėtros planą, kuriame nurodoma svarbiausia perdavimo infrastruktūra, reikalinga įrengti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įvardijamos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius dešimt metų, bei numatomi visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.
Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros planą (2014–2023 m.) atsisiųskite.