Įeiti
Publikuota: 2015.04.30. Atnaujinta:

Komisija konstatavo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus


Siekiant užtikrinti, kad gyventojams teikiamų centralizuoto šildymo paslaugų kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis, Komisija įvertina, ar savivaldybių tarybos, tvirtindamos įmonių šilumos kainas, nepažeidžia Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų.

Komisija posėdyje konstatavo, kad  Anykščių rajono savivaldybės taryba, 2015 m. sausio 29 d. sprendimu nustačiusi UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, nesilaikė Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų, įpareigojančių kainas grįsti būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis.

Komisijos nurodytus šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus savivaldybės taryba turi ištaisyti per 30 dienų terminą, to nepadarius, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališku sprendimu.