Įeiti
Publikuota: 2015.04.30. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ir UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainas


Komisija, siekdama užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą – šilumos tiekėjai turi taikyti vartotojams sąnaudomis pagrįstas šilumos kainas ir jas kasmet laiku perskaičiuoti,  vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ir UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, kurios įsigalios  2015 m. gegužės 1 d.

Komisijai konstatavus, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba, nustatydama UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, nesilaikė Šilumos kainų kainų nustatymo metodikos reikalavimų dėl sąnaudų pagrįstumo, nustatyti pažeidimai turėjo būti ištaisyti per 30 dienų terminą. To nepadarius, Komisija kainas nustato vienašališku sprendimu.

Taip pat Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, kadangi  Mažeikių rajono savivaldybės taryba per numatytą 30 dienų terminą nepriėmė sprendimo.

Komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Praėjusiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė 14 šilumos tiekėjų šilumos kainų dedamąsias.