Įeiti
Publikuota: 2015.04.14. Atnaujinta:

Komisija patikrino, ar vandentvarkos įmonės vartotojams teikiamuose pranešimuose nurodo paslaugų įkainius bei mokėtinas sumas dviem valiutomis


Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų laikymosi priežiūrą, atliko geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių vartotojams pateiktų mokėjimo pranešimų ir (ar) sąskaitų už 2015 m. sausio mėn. suteiktas paslaugas patikrinimą.

Įvertinusi 48 įmonių vartotojams teikiamus mokėjimo pranešimus ir (ar) sąskaitas Komisija nustatė, kad:

• 23  įmonės nenurodė teikiamų paslaugų kainų, mokėtinų sumų litais arba jas nurodė su klaidomis. Šios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės įpareigotos per 5 darbo dienas pašalinti nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoti Komisiją, pateikiant pakoreguotas pranešimų (sąskaitų) kopijas.

• 25 įmonių teikiamuose mokėjimo pranešimuose ir (ar) sąskaitose pažeidimų nenustatyta.

Komisija papildomai atkreipė 11 įmonių dėmesį, kad sąskaitoje nurodant paslaugos kainą litais turi būti pateikiamas kainos eurais atitikmuo, perskaičiuotas ir suapvalintas laikantis nustatytų reikalavimų.

Primename, kad teisės aktai numato pareigą vartotojams pateikiamose atsiskaitymo už geriamą vandenį bei nuotekų tvarkymą sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose paslaugų kainas ir mokėtinas sumas nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. nurodyti litais ir eurais. Informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas litais bei eurais, taip pat mokėtinas sumas šiuo laikotarpiu paslaugų teikėjo pasirinkimu turi būti nurodoma:

- tose pačiose sąskaitose ar mokėjimo pranešimuose

arba
- papildomame lape, kuris pridedamas prie sąskaitų ar mokėjimo pranešimų.