Įeiti
Publikuota: 2015.04.20. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2014 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, kas ketvirtį apibendrina duomenis apie biokuro biržoje sudarytus sandorius, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje. Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje už 2014 m. IV ketv. Komisija apžvelgia svarbiausius įvykius ir tendencijas rinkoje.

Esminiai 2014 m. IV ketv. įvykiai:

biokuro rinkoje veikė 176 dalyviai (54 pirkėjai ir 122 pardavėjai);
energijos išteklių biržoje sudaryti 252 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė  31168 tne. Palyginti su 2013 m. IV ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo 16 kartų, energijos išteklių biržoje pirkto biokuro kiekis sudarė 24,8 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto  biokuro (proc. dalis nuo pirkėjui pristatyto biokuro kiekio (tne));
• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2014 m. IV ketv. siekė 601,70 Lt/tne, (174,26 eur/ tne, t.y. buvo 12,2 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis. 2014 m. energijos išteklių biržoje pirkto biokuro kaina buvo 14,8 proc. mažesnė nei perkant pagal dvišales sutartis;
vidutinė biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, palyginus su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, mažėjo 3,2 proc. Didesnė konkurencija energijos išteklių biržoje sudarė galimybes formuotis mažesnėms kainoms, tačiau šilumos gamintojai biokurą daugiausia perka ne per biržą pagal ilgalaikes sutartis;
• didžiausio biokuro tiekėjo (bendroje centralizuoto šilumos tiekimo įmonių (CŠTĮ) ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) rinkoje) vidutinė biokuro mišinio ir skiedros kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 727,20 Lt/tne (210,61 eur/tne ) ir buvo 10,7 proc. didesnė nei vidutinė žaliavos kaina rinkoje (656,88 Lt/tne arba 190,25 Eur/tne);
• reguliuojami NŠG biokurą pirko 1,9 proc. didesne kaina nei CŠTĮ;
• šilumos ir elektros gamybai nupirkta 92896,68 tne biokuro už 61021,68 tūkst. Lt – 7,66 proc. daugiau nei 2013 IV ketv. (iš jų 89 proc. sudarė CŠTĮ pirktas biokuras, 11 proc. įsigijo reguliuojami NŠG). Daugiausia (98,4 proc.) nupirkta medienos kilmės biokuro;
• biokuro tiekimo rinkoje stebima vidutinė koncentracija: keturi didžiausi biokuro tiekėjai užima daugiau kaip 53 proc. rinkos. 2014 m. IV ketv. biokuro pardavimų rinkos koncentracijos rodikliai: CŠTĮ ir reguliuojamų NŠG HHI indekso reikmė 1134,86,  CŠTĮ – 1360,60, reguliuojamų NŠG – 1402,35;
• 2014 m. IV ketv., palyginti su 2013 m. IV ketv., biokuro tiekėjų rinkoje pastebimi dideli pokyčiai: 2013 m. IV ketv. ir 2014 m. I ir II ketvirčiais vienas tiekėjas, užėmęs daugiau nei 40 proc. rinkos, t. y. turėjęs dominuojančią padėtį, 2014 m. IV ketv. užėmė 29,04 proc. rinkos, atitinkamai didėjo kitų didžiųjų biokuro tiekėjų užimama rinkos dalis.  

Komisijos skelbiamas biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.