Įeiti
Publikuota: 2015.04.29. Atnaujinta:

Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl pasinaudojimo AB „Litgrid” elektros tinklais tvarkos pakeitimo


Komisija, siekdama elektros energijos gamintojams užtikrinti aiškias, skaidrias ir nediskriminacines sąlygas pasinaudoti perdavimo tinklais, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai (pirmoji paskelbta 2014 m. spalio 2 d.) AB „Litgrid" parengtą naujos redakcijos Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte po pirmosios viešosios konsultacijos:

- reglamentuotos elektrinių prijungimo sąlygos, detalizuojant, kada perdavimo sistemos operatorius turi teisę nustatyti tam tikrus apribojimus prijungiant elektrinę;
- numatyti papildomi atvejai, kada  perdavimo sistemos operatorius gali riboti iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros persiuntimą;
- numatyta, kad elektros energijos gamintojai, norėdami prisijungti prie perdavimo tinklo, privalo pateikti dokumentus, leidžiančius visapusiškai įvertinti galimybę statyti elektrinę.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. gegužės 13 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".