Įeiti
Publikuota: 2015.04.27. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo


Komisija, siekdama užtikrintų efektų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo darbą, sudarant visiems rinkos dalyviams sąžiningas ir vienodas sąlygas, skelbia viešajai konsultacijai AB „Klaipėdos nafta“ parengtą naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:
- atsisakyta skirstyti pajėgumus į pagrindinius ir sezoninius, leidžiama lanksčiai užsisakyti juos pagal konkretų terminalo naudotojo poreikį;
- detalizuota pasinaudojimo SGD perkrova ir SGD išdujinimo pajėgumais tvarka,  įtvirtinant paskirtojo tiekėjo sąvoką ir suteikiant jam prioritetą būtinojo kiekio tiekimo apimtyje skirstyti SGD terminalo pajėgumus, koreguoti paslaugų teikimo ir grafikų sudarymo procedūras bei kt.;
- patikslinti metinio grafiko planavimo prioritetai pagal SGD terminalo naudotojų įsigyjamus kiekius ir jų realizavimo laikotarpius;
- nustatytas vėlesnis grafiko planavimo pradžios terminas – 35 dienos prieš planuojamą mėnesį (dabar taikomas 60 dienų terminas); 
- numatyta galimybė pasinaudoti elektronine terminalo paslaugų planavimo ir administravimo sistema;
- patikslinta dujovežių matavimo priemonių pripažinimo tvarka ir nustatytas eksperto rengiamos kiekio ir kokybės ataskaitos pateikimo terminas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. gegužės 7 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.